Návrat litiny? Aktivisté chtějí obnovit Vřídelní kolonádu v předválečné podobě

Skupina karlovarských aktivistů usiluje o to, aby se uzavřená Vřídelní kolonáda vrátila do podoby, kterou měla za první republiky. Na magistrát podali žádost se čtyřmi tisíci podpisy, ve které žádají o vypsání příslušného referenda.

Kolonáda od architektů Fellnera a Helmera na dobové pohlednici
Zdroj: Österreichische Nationalbibliothek Autor: Bayer Verlag

Litinová kolonáda podle návrhu architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera, kteří se výrazně podíleli na podobě lázeňského města, byla postavena v letech 1878 až 1879. Rozebrána byla pak v roce 1939 a až do roku 1975 ji nahradila jen dřevěná provizorní stavba.

Ve druhé polovině sedmdesátých let na místě, kde tryská pramen Vřídla, vyrostla stávající funkcionalistická železobetonová kolonáda. Ta je ale v současné době ve velmi špatném stavu, a musela být uzavřena a přesun pod širou oblohu se dotkl i samotného vývěru Vřídla.

Město v současnosti chystá rekonstrukci proskleného pavilonu včetně přesunu technologie jímání termální vody; podle stanoviska odborné komise objektu fakticky nic jiného nezbývá, protože případná demolice by mohla narušit křehké křídovcové podloží – a tím i lázeňské prameny.

Část karlovarských občanů ale nyní požaduje, aby historicky nejmladší – a zároveň nejzchátralejší kolonáda Varů ustoupila ve prospěch své starší předchůdkyně. „Byl nám doručen návrh na pořádání místního referenda ve vztahu k obnovení litinové kolonády Fellnera a Helmera tam, kde je dnes Vřídelní kolonáda,“ potvrdil primátor Petr Kulhánek.

Referendum by mohlo proběhnout souběžně s volbami

Podle něj by sice bylo lepší, pokud by obnova litinové kolonády byla jednou z variant, kterou by posuzovali odborníci v rámci chystané architektonické soutěže na podobu a využití prostoru Vřídelní kolonády a jejího okolí. Nicméně pokud žádost o vyhlášení referenda splní zákonné podmínky, musí se o něm hlasovat.

„Procesní zpracování má přesně daná pravidla zákonem. My máme 15 dnů na to, abychom se s tím vypořádali. Pokud návrh bude bez vad, bude předložen radě a zastupitelstvu, které by mělo referendum vyhlásit, zřejmě souběžně s parlamentními volbami,“ dodal primátor.

Magistrát musí posoudit zejména, jestli petice má dostatečný počet platných podpisů. Pro vyhlášení referenda je nutná podpora nejméně deseti procent oprávněných voličů. V Karlových Varech je v seznamu voličů bezmála 39 000 osob.

Pokud by se ale referendum konalo souběžně se sněmovními volbami, přineslo by to městu vysoké náklady. Hlasování by totiž muselo být oddělené od voleb do sněmovny, muselo by mít vlastní volební komisi, vlastní zástěnu a podobně. Přitom magistrát má problémy obsadit volební komise i při běžných volbách.