O funkci rektora VŠB-TUO se uchází šest kandidátů. Je mezi nimi i žena

O funkci rektora Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) se uchází šest kandidátů, mezi nimi jedna žena. Nejvyšší představitel univerzity by měl být znám 21. března, řekla v úterý mluvčí univerzity Petra Halíková.

Univerzita si musí vybrat nového rektora, protože někdejší rektor Ivo Vondrák (za ANO) se stal v listopadu moravskoslezským hejtmanem a z funkce odešel.

Vondrák měl být rektorem až do konce ledna 2018, kdy mu končilo funkční období. Už před volbami ale avizoval, že v případě úspěchu místo rektora opustí. Učinil tak bezprostředně poté, kdy byl v listopadu zvolen hejtmanem.

Lídr kandidátky Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák k volbám

Ivo Vondrák (ANO)

hejtman Moravskoslezského kraje

„Vždy jsem říkal, že po případném úspěchu v krajských volbách předám funkci rektora tak, ať je zajištěn její kvalitní výkon. Jsem proti kumulaci funkcí i platů.“

Ivo Vondrák (ANO)

hejtman Moravskoslezského kraje

Vedení univerzity dočasně převzal dlouholetý prorektor pro studium Petr Noskievič, který bude univerzitu řídit do volby nového rektora. Noskievič je mezi kandidáty.

Na rektora byli dále navrženi někdejší prorektor Vladimír Kebo, jenž v minulosti působil na Hornicko-geologické fakultě, děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Václav Snášel, bývalý děkan Hornicko-geologické fakulty a současný ředitel Institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin Vladimír Slivka, bývalý prorektor a ředitel Centra pokročilých a inovačních technologií Bohumír Strnadel a vedoucí Katedry matematických metod v ekonomice na Ekonomické fakultě Dana Šalounová.

Volí se co čtyři roky

Funkční období rektora je čtyřleté. Maximálně může rektor ve funkci nepřetržitě strávit osm let. Své volební programy musí kandidáti odevzdat do středy, 15. března je pak čeká představení akademikům i veřejnosti. Volba je plánována na 21. března.

VŠB-TUO poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na sedmi fakultách. Univerzita uskutečňuje nebo se podílí na projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s domácími i zahraničními univerzitami i se soukromým sektorem.