Silnice před autem se sama rozsvítí. Díky ostravským vědcům

Tým vědců z VŠB - Technické univerzity Ostrava pracuje na zařízení, které pomůže zvýšit bezpečnost na českých silnicích. Navrhují svodidla doplněná o světelné moduly, které vytvářejí elektřinu s pomocí tlakové vlny od projíždějícího auta. Před řidičem se tak automaticky rozsvítí například nebezpečné úseky.

Video Větší bezpečnost v dopravě
video

Větší bezpečnost v dopravě

Díky netradičním svodidlům by měli mít řidiči větší přehled o dění na silnicích. Automatické přístroje totiž pomohou téměř okamžitě osvětlit ty části vozovky, kterými právě projíždí vozidlo.

„Cílem našeho řešení je zvýšit bezpečnost nepřehledných úseků a přitom využít chytré a ekologické nástroje,“ uvedl Stanislav Mišák, vedoucí týmu vědců z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Schematický nástin umístění snímačů na svodidlech
Zdroj: ČT24
Autor: VŠB-TUO

Osvětlovací zařízení umístěné například na svodidlech by nepotřebovalo žádný přívod elektrické energie k napájení namontovaných svítidel.

„K dalším výhodám řešení patří jeho jednoduchost při montáži do stávajících svodidel i vyšší mechanická odolnost v porovnání s jinými zařízeními obdobného účelu. Potenciálními zákazníky tak mohou být v budoucnu instituce, které působí v oblasti bezpečnosti silničního provozu nebo firmy provádějící dopravní stavby,“ sdělili vědci.

Zatím mají pracovníci z vysoké školy báňské hotový zkušební prototyp. Během roku a půl mají v plánu vytvořit takzvané poloprovozní zařízení, které by mohlo být ve spolupráci s provozovateli silnic nainstalováno na vybrané rizikové úseky.

V budoucnu by chtěli autoři projektu tuto technologii využít třeba i na osvětlení tunelů, informačních tabulí nebo mýtných bran.

  • VŠB-TUO poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na sedmi fakultách. Univerzita uskutečňuje nebo se podílí na řadě projektů v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s domácími i zahraničními univerzitami i se soukromým sektorem.