Chovatele z Lověšic zasáhla ptačí chřipka. Ochranné pásmo má poloměr tři kilometry

Státní veterinární správa zřídila ochranné i dozorové pásmo v okolí Lověšic na Přerovsku, kde se v sobotu potvrdilo první ohnisko ptačí chřipky v Olomouckém kraji. Centrem ochranného pásma o poloměru tří kilometrů je ohnisko nákazy v Lověšicích.

Video Ohniska ptačí chřipky
video

Ohniska ptačí chřipky

Veterináři tam proto už v sobotu utratili stovky kusů drůbeže. Lověšice jsou devátým ohniskem ptačí chřipky v republice. Veterináři také odeslali na rozbor další vzorky z uhynulých ptáků, a to z Jesenicka a Prostějovska. „Zatím nemáme výsledky,“ řekl ředitel krajské veterinární správy Aleš Zatloukal.

Poloměr pásma dozoru, které zahrnuje i ochranné pásmo, je deset kilometrů. Obce v ochranném pásmu musejí provést soupis všech hospodářství s chovem drůbeže a zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby pro uhynulá zvířata. V dozorovém pásmu obce provedou soupis pouze komerčních chovatelů drůbeže.

Chovatelé v ochranném pásmu nesmějí chovat ptáky ve volném výběhu. V území kolem nálezu platí také zákaz přesunů drůbeže, vajec, podestýlky a krmiva, omezení vstupu lidí do drůbežáren, přes dezinfekční rohože je omezen i vjezd automobilů do areálů chovů. V obou pásmech jsou zakázány výstavy drůbeže a ptactva.

V ochranném pásmu jsou desítky obcí 

V okolí Lověšic spadá do ochranného pásma šest obcí včetně Přerova. V desetikilometrovém pásmu dozoru je pak 52 obcí. Vedení krajské veterinární správy se dnes v Přerově sejde se starosty obcí, kterých se preventivní opatření dotknou. „Bude jim vše vysvětleno,“ řekl Zatloukal. Mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová řekla, že veterináři se se starosty sejdou ve 14:00 v budově magistrátu.

Pracovníci veterinární správy utratili v sobotu v Lověšicích 433 slepic a 14 kachen, více než 60 slepic mezitím už uhynulo. Chovatel v Lověšicích oznámil v pátek postupné uhynutí drůbeže během dvou dnů. Vyšetření pak potvrdilo subtyp nemoci H5. Veterináři ihned začali chystat likvidaci chovu. Asistovali jim při tom hasiči.

V Olomouci již dříve zjistili veterináři ptačí chřipku u uhynulé volně žijící labutě. Pokud jde ale o volně žijící ptactvo, ohnisko ani dozorové zóny se nevyhlašují.

Chovatelé mohou dostat od státu za zlikvidované kusy náhradu, musejí však o ni požádat do šesti týdnů od utracení zvířat. Například na jihu Moravy už požádaly o odškodné za utracenou drůbež kvůli ptačí chřipce víc než dvě třetiny chovatelů.

Ptačí chřipka je rozšířena v mnoha evropských státech, včetně sousedního Slovenska. Tam ji veterináři od závěru loňského roku potvrdili v 19 případech. Virus typu H5N8 se snadno přenáší mezi ptáky, lidé se jím ale podle dosavadních poznatků nakazit nemohou.