Obyvatel Ostravy zažaloval ministerstvo kvůli špatnému vzduchu

Vladimír Burda z ostravské části Radvanice a Bartovice podal žalobu na ministerstvo životního prostředí kvůli překračování imisních limitů a žádá finanční odškodnění za újmu způsobenou životem ve znečištěném prostředí. Konkrétně vytýká ministerstvu, že nesplnilo svou povinnost vypracovat plán efektivních opatření, která by vedla ke zlepšení.

„Domáháme se toho, aby ministerstvo životního prostředí vytvořilo plány opatření, která povedou co nejrychleji k zlepšení stavu ovzduší. Stát se k tomu zavázal už při vstupu do Evropské unie, dodnes však neexistují,“ vysvětlil Vladimír Burda.

Zakladatel občanského sdružení Vzduch žije v části Ostravy nedaleko huti ArcelorMittal Ostrava, kde jsou pravidelně překračovány limity polétavého prachu a benzo(a)pyrenu. Měřící stanice v Radvanicích zaznamenává každoročně i devítinásobné hodnoty této karcinogenní látky. V množství škodlivin patří lokalita k nejhorším v zemi.

Podobná žaloba hejtmanství byla úspěšná

Povinnost vypracovat takzvané akční plány obsahující konkrétní opatření ke zlepšení ovzduší měly do roku 2012 krajské úřady. Zástupci sdružení Vzduch podali kvůli neplnění této povinnosti v roce 2011 žalobu na moravskoslezské hejtmanství. Začátkem letošního roku jim dal krajský soud v Ostravě za pravdu, že krajský úřad chyboval, když takový plán pro Radvanice a Bartovice nevytvořil.

Úřad si podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, ten ji ale zamítl. Byla to první úspěšná žaloba kvůli ovzduší. Vzhledem k tomu, že z krajských úřadů přešla povinnost vypracovat plán ke zlepšení stavu na ministerstvo životního prostředí, podal Burda další žalobu.

Video Studio 6 - Žaloba na MŽP kvůli ovzduší
video

Vladimír Burda žaluje ministerstvo životního prostředí

Zastupuje ho sdružení právníků Frank Bold Advokáti (bývalý Ekologický právní servis). „Žaloba se týká odškodnění za nemajetkovou újmu, která vznikla nesprávným úředním postupem a nečinností. Jde o zhoršení kvality života nebo snížení ceny nemovitostí,“ uvedl advokát Pavel Černý. Výši požadovaného odškodného nechtěl zveřejnit.

Ministerstvo životního prostředí se k žalobě podané u obvodního soudu pro Prahu 10 nevyjádřilo. „Musí se s ní nejprve seznámit právní oddělení. Platí však také, že po dobu trvání soudního řízení se k žalobám nevyjadřujeme,“ uvedla mluvčí resortu Petra Roubíčková.

Plán na zlepšení má být hotov na přelomu roku

Ministerstvo stanovilo termín pro vydání souboru opatření, která mají do roku 2020 zajistit plnění imisních norem, na září minulého roku. „Intenzivně na tom pracujeme. Program se blíží do finální fáze schvalovacího procesu,“ sdělil ředitel odboru ochrany ovzduší ministerstva Kurt Dědič. Dodal, že program by měl být hotov na přelomu roku. Pak se mají začít uskutečňovat jednotlivá opatření.

Smog v Ostravě - pohled z haldy Ema
Zdroj: ČTK
Autor: Drahoslav Ramík

K programu na zlepšení životního prostředí v aglomeracích Ostravska, Karvinska a Frýdecka-Místecka se vyjadřovala občanská sdružení a mají kritické připomínky. Mezi jinými i Vladimír Burda. „Autoři dostatečně nezmapovali stav a konkrétní zdroje znečištění v jednotlivých lokalitách. Průměrují příliš velké území. Je mi jasné, že s tímto plánem nebudou limity dodrženy,“ míní Burda.

Na nedostatky programu upozornila také iniciativa Vypakuj smog z Ostravska. Evropská komise opakovaně vyzvala Česko, aby snížilo množství prachu v ovzduší. Pokud stát nepřijde s efektivními opatřeními k nápravě, hrozí, že se bude zodpovídat před Evropským soudem.

Podle Kurta Dědiče ale aktuálně Česku sankce nehrozí. Mluvčí Roubíčková zdůraznila, že pro ministerstvo je zlepšení životního prostředí v Moravskoslezském kraji prioritou, na kterou jdou peníze z evropských i národních zdrojů. Jako příklad uvedla zvýhodnění kraje v takzvaných kotlíkových dotacích nebo v programu Nová zelená úsporám.