Vypakuj smog z Ostravska, vybízí iniciativa

Iniciativa s názvem Vypakuj smog z Ostravska upozorňuje na nedostatky vládního programu pro zlepšení životního prostředí na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku. Připojilo se k ní asi tři sta lidí. Apelují na ministerstvo životního prostředí, aby plán, který má přinést do roku 2020 dodržování emisních limitů, byl konkrétnější a obsahoval například zpřísnění podmínek provozu koksoven a všech velkých znečišťovatelů.

Zhoršené ovzduší
Zdroj: ČTK Autor: Krzywoň Dan

Členové sdružení Čisté nebe a organizace Frank Bold mají k programu ministerstva životního prostředí pro zlepšování kvality ovzduší v aglomeracích Ostravska, Karvinska a Frýdecko-Místecka sedm základních připomínek. Lidé se k nim mohou připojit prostřednictvím internetového dotazníku na stránkách vypakujsmog.cz. Plán je podle nich málo konkrétní. "Chybí jednotlivé kroky, časový harmonogram a způsob vyhodnocování opatření, která mají ke zlepšení ovzduší vést," uvedla Markéta Ubíková ze sdružení Čisté nebe.

Organizátoři kampaně například navrhují, aby státní dotace na výměnu starých kotlů za nové a ekologičtější směřovaly prioritně do moravskoslezského regionu. Podle současného záměru by tam z devíti miliard, které jsou na tento program určeny, by mělo jít asi 1,3 miliardy korun. "Lokální topeniště jsou vedle průmyslu hlavním zdrojem znečištění regionu a tato částka nestačí," tvrdí Ubíková.

 

Iniciativa také žádá přísnější metr na koksovny, a to především kvůli vypouštění rakovinotvorného benzo(a)pyrenu, jehož roční limit je v Ostravě překračován až desetinásobně. Navrhují provést přezkum povolení koksoven a následné zpřísnění podmínek jejich provozu na úroveň nejlepších dostupných technologií, což by mělo vést ke snížení emisí benzo(a)pyrenu.

Iniciátoři kampaně žádají přezkum a zpřísnění závazných podmínek pro všechny velké znečišťovatele ovzduší a stanovení emisních stropů pro významné zdroje znečištění, především ty, které se zabývají výrobou koksu, zpracováním uhlí nebo spalováním paliv. Kritizují také, že program ministerstva životního prostředí neprochází procesem posuzování vlivů na životní prostředí, ve kterém by veřejnost a obce mohly uplatnit své připomínky.

Video Události v regionech (Ostrava)
video

Připomínky nevládních organizací k programu na zlepšení ovzduší

Připomínkové řízení končí 3. srpna

"Je to celé opět uděláno tak, aby něco bylo. To, co ministerstvo životního prostředí navrhuje, zcela jednoznačně nemůže vést k dosažení cíle splnění zákonných limitů," je přesvědčený dlouholetý bojovník za lepší vzduch Vladimír Burda z ostravské části Radvanice-Bartovice, která patří co do množství škodlivin k nejpostiženějším lokalitám v republice.

Ministerstvo životního prostředí pracovalo na Programu pro zlepšování ovzduší na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku dva roky. Návrh opatření, která by vedle k dodržování zákonných limitů, po Česku požaduje i Evropská komise. Připomínkové řízení k více než dvousetstránkovému dokumentu končí 3. srpna. Úřad dokument zveřejnil na začátku července.

Ministerstvo programu věří

Podle ředitele odboru ochrany ovzduší ministerstva životního prostředí Kurta Dědice jsou navržená opatření připravena tak, aby skutečně vedla k dodržování norem. "Ke splnění imisních limitů by za dodržování navržených opatření mělo dojít nejpozději v roce 2020," prohlásil Dědic. Ujistil, že ministerstvo je otevřeno všem připomínkách a návrhům. Pokud ministerstvo nebude akceptovat připomínky iniciativy Vypakuj smog z Ostravska, je Vladimír Burda ze sdružení Vzduch připraven obrátit se na soud.