Jevy El Niño a La Niña ovlivňují počasí na celém světě

Za normální situace foukají v Tichém oceánu větry, zvané pasáty, podél rovníku směrem na západ a odvádějí teplou vodu z Jižní Ameriky do Asie. Studená voda z větších hloubek pak stoupá k hladině. Dva protichůdné jevy, El Niño a La Niña, tyto normální podmínky narušují a mohou mít obrovský vliv na počasí celého světa.

V Tichém oceánu se tak nabízí tři možné varianty. Dvě z nich vedou k významným rozdílům od průměrných teplot oceánů, větrů, povrchového tlaku vzduchu a srážek napříč tropickým Pacifikem. Zjednodušeně: El Niño (teplá fáze) – neutrální fáze – La Niña (chladná fáze)

Při neutrální fázi se podmínky udržují kolem dlouhodobého průměru. La Niña obvykle trvá 9 až 12 měsíců, ale někdy může trvat i roky. Jevy El Niño a La Niña se v průměru vyskytují každých dva až sedm let, ale nepřichází pravidelně. Obecně se dá říci, že El Niño se vyskytuje častěji než La Niña.

Během jevu El Niño pasátové větry oslabují a teplá voda je tlačena zpět na východ, k západnímu pobřeží Ameriky. El Niño znamená ve španělštině Malý chlapec nebo Ježíšek. Jihoameričtí rybáři, kteří poprvé zaznamenali období neobvykle teplé vody v Tichém oceánu v 16. století, pro tento jev používali jméno El Niño de Navidad, protože obvykle vrcholí kolem prosince.

Dopady jsou rozsáhlé

El Niño může výrazně ovlivnit počasí. Teplejší vody způsobují, že se tryskové proudění posune od neutrální polohy víc k jihu. S tímto posunem jsou oblasti na severu USA a Kanady sušší a teplejší než obvykle, ale na pobřeží Mexického zálivu a jihovýchodu USA naopak přichází deštivé počasí, které vede až k záplavám.

La Niña znamená ve španělštině Malá holčička. Má opačný účinek než El Niño. Během ní jsou pasáty ještě silnější než obvykle a tlačí více teplé vody do Asie. U západního pobřeží Severní a Jižní Ameriky se zvýrazňuje vzestup studené vody z větších hloubek oceánu k hladině.

Tato studená voda v Pacifiku tlačí tryskové proudění naopak víc k severu, což obvykle vede k suchu na jihu USA a k silným dešťům a záplavám na severozápadě Pacifiku a v Kanadě. Při výrazném jevu La Niña bývá navíc hurikánová sezona v Atlantiku nadprůměrně aktivní. V důsledku tohoto jevu jsou podmínky pro tvorbu hurikánů ideální. Nejnáchylnější lokalitou je zpravidla oblast Karibiku, jihovýchodní a východní pobřeží USA.