S výukou na dálku může pomoct středním školám web ČT edu

Protikoronavirová opatření přinesla přechod některých středních škol na distanční výuku. Pro její přípravu se středoškolští učitelé mohou inspirovat i na webu ČT edu, který učitelům různých stupňů a předmětů nabízí k volnému využití tisíce krátkých vzdělávacích videí. Audiovizuální materiály lze využít ale i při prezenční výuce.

Už na jaře ČT edu pro učení využívalo přes půl milionu uživatelů. Oproti červnu je dnes rozsah webu třikrát větší. Nové vzdělávací materiály Česká televize doplnila v souladu s doporučeními odborného panelu, do nějž se v červnu zapojila téměř tisícovka pedagogů z různých škol a regionů.

Videa roztříděná a s českým kontextem

„V současnosti je možné nalézt nepřeberné množství videí on-line. Videa na ČT edu jsou ale logicky rozřazena podle stupňů, předmětů a témat, látek. Nemusíte se tedy obávat, že ztratíte spoustu času výběrem těch správných záběrů, protože všechna videa zařazená na ČT edu již byla vyselektována a doporučena aprobovanými pedagogy,“ upozorňuje Klára Holíková z Ústavu pedagogických věd Masarykovy univerzity.

„Výhodou je i kulturní kontext pořadů České televize. Videa na ČT edu vycházejí z českého prostředí a jsou natočena v českém jazyce. Také délka videí je předem přizpůsobena výuce, většina z nich je dlouhá pouze několik minut, což prospívá efektivitě při hledání videa i ve výuce. Podstatným faktem je i to, že videa na ČT edu můžete ve výuce využívat legálně a nevystavíte se porušení autorských práv,“ doplňuje.

Oblíbený je český jazyk nebo fyzika

Videa pro střední školy na ČT edu jsou nejvíce využívána v předmětech český jazyk, dějepis, fyzika, biologie a v oblasti člověk a společnost. „Učitelé využívají audiovizuální materiály jako doplněk dalších vzdělávacích aktivit, pro rozšíření svého výkladu nebo jako alternativu k textům,“ podotýká vedoucí projektu Alžběta Plívová.

Web ČT edu nedávno získal speciální Filmovou cenu Technologické agentury ČR a Zlín Film Festivalu za popularizaci vědy. Podle odborné poroty, sestavené ze zástupců Univerzity Tomáše Bati, zlínského festivalu a technologické agentury přispěl web ČT edu ke zmírnění dopadů krize na vzdělání dětí.