Ředitel České televize Petr Dvořák byl zvolen viceprezidentem Evropské vysílací unie

Generální ředitel České televize Petr Dvořák byl zvolen viceprezidentem Evropské vysílací unie (EBU). Vystřídá ředitelku Francouzské televize Delphine Ernotteovou Cunciovou. Dvořák je v jedenáctičlenném výkonném výboru unie od roku 2014. 

V historicky první on-line volbě Dvořáka absolutní většinou zvolilo Valné shromáždění EBU. Dvořák se v průběhu svých tří uplynulých mandátů zabýval především oblastí sportu a sportovních práv.

Jeho nynější agenda v roli viceprezidenta bude teprve upřesněna, funkce však představuje možnost ovlivnit vývoj na nejvyšší úrovni, z pohledu evropské legislativy, vývoje nových formátů i výměny pořadů.

„Prožíváme mimořádný rok, v němž se naplno ukazuje význam a klíčová role veřejnoprávních médií. Nejen u nás, v České republice, se potvrdilo, že jsou hlavním a nejdůvěryhodnějším zdrojem informací pro své občany, že se umí rychle adaptovat na nesnadné podmínky a v krizi, jako je tato, pomáhat divákům, kteří to potřebují,“ uvedl Dvořák.

„Média stojí v dnešní době před množstvím výzev, které je možné z velké části řešit pouze na celoevropské úrovni. Nejedná se přitom jen o současnou pandemii, ale o dlouhodobé ekonomické změny, stabilní způsoby financování, transformaci diváckých návyků, technologický rozvoj i nadnárodní konkurenty. Jsem velmi rád, že se mohu nyní připojit k EBU jako její viceprezident a posilovat a hájit roli veřejnoprávních médií v Evropě,“ doplnil. 

Prvním českým zástupcem ve vedení EBU byl Ivo Mathé

„Jsem rád, že byl naším novým viceprezidentem zvolen Petr Dvořák. Ve Výkonné radě EBU působil už tři funkční období, ve kterých projevil silnou oddanost hodnotám veřejnoprávních médií. Vždy jsem si cenil jeho detailního přehledu o tom, co zajímá diváky ve střední a jihovýchodní Evropě. My všichni, kdo se věnujeme médiím veřejné služby, jsme rádi, že ho uvidíme v této nové roli,“ říká prezident EBU a bývalý ředitel britské BBC Tony Hall.

Současný šéf ČT je teprve druhým Čechem, který bude takto vysoký post v EBU zastávat. Vůbec prvním českým zástupcem ve vedení Evropské vysílací unie byl Ivo Mathé v letech 1995 až 1998.

Kromě generálního ředitele má Česká televize ve vrcholných orgánech EBU ještě další dva zástupce, Vladimíra Drbohlava, vedoucího zahraničních sportovních operací, ve sportovní komisi a Davida Břinčila, ředitele divize Finance, ve finanční komisi.

Evropská vysílací unie sídlí v Ženevě a je přední světovou aliancí veřejnoprávních médií. Její základnu tvoří 116 členských organizací z 56 zemí Evropy a dalších 34 přidružených organizací v Asii, Africe, Austrálii a Oceánii a v Americe. Členské organizace provozují více než dva tisíce televizních, rozhlasových a on-line kanálů a služeb. 

Společně oslovují více než jednu miliardu lidí po celém světě a vysílají ve více než 160 jazycích. EBU rovněž zprostředkovává jednu z nejrozsáhlejších sítí na světě pro mezinárodní výměnu televizních příspěvků, založenou na satelitních a optických spojích.