Cenu Vladimíra Boudníka získal jeho přítel Josef Hampl. Za hledání textury univerza

Cenu Vladimíra Boudníka udílenou za významný tvůrčí přínos v grafické tvorbě letos získal Josef Hampl. Pětaosmdesátiletý výtvarník patří k zakladatelům českého abstraktního umění. Porota jeho jméno vyhlásila spolu s výsledky soutěže Grafika roku, v níž udělila deset cen. Výstava vítězných prací začala ve čtvrtek v Clam-Gallasově paláci na Starém Městě. Expozice představuje i laureáta Boudníkovy ceny.

Video Události v kultuře
video

Cenu Vladimíra Boudníka získal Josef Hampl

Soutěž a výstava Grafika roku chce upozorňovat na to nejlepší, co se v tuzemsku objevuje v umělecké grafice. Koná se od roku 1994, poslední tři roky pod patronací Nadace Hollar. Letos bylo do Grafiky roku přihlášeno 352 prací, z toho je vystaveno 143 děl a 15 autorských knih.

Ceny letos dostali Jan Měřička, Bronislava Bakule Malá, Adam Líška, Adam Panáček, Lubomír Krupka, Jan Holoubek, Jiří Hanuš, Jiří Kornatovský, Alena Kožená a Martin Štěpánek. Kromě kategorií rozdělených podle formátů či technik má zvláštní kategorii i počítačová grafika.

Nenápadný mistr

Laureát Ceny Vladimíra Boudníka Josef Hampl je autor koláží, malíř, sochař, grafik a tvůrce landartových projektů. Jako autor originální techniky šitých koláží je zastoupen v mnoha zahraničních sbírkách.

Začínal s realistickou malbou a vyzkoušel různé grafické techniky jako je suchá jehla, linoryt nebo dřevořez. Jeho výtvarné směřování ovlivnilo přátelství s Jiřím Kolářem, Bohumilem Hrabalem a především Vladimírem Boudníkem. Podobně jako tento průkopník netradičních postupů, po němž nese cena jméno, se zabýval na přelomu 50. a 60. let strukturální a aktivní grafikou, otiskoval různé reliéfní prvky, často nalezené objekty.

Video Výtvarnické konfese II
video

Výtvarnické konfese / Josef Hampl

Postupně přešel ke geometrickým motivům, obrazce jsou minimalistické, často monochromní, ve druhé polovině 70. let svým uspořádáním již předjímají šité koláže 80. let. Hamplovy kompozice se nejen pro svůj meditativní ráz a vymykaly dobovým uměleckým tendencím. Během období normalizace byly pro autora charakteristické také soukromé happeningy a konceptuální výtvarné akce v přírodě.

„Josef Hampl je nenápadným umělcem. Můžeme mít pocit, že jeho dílo známe, jsou to ale vždy jen části nebo ukázky jeho mnohovrstevnaté, svébytné a v zásadě monumentální tvorby, které výstavami vyvstávají na povrch. Přemýšlí a tvoří v cyklech, v do důsledků promýšlených celcích, jejichž podstata tkví v grafičnosti, v poetice papíru, v hledání textury univerza,“ napsala členka poroty Eva Bendová.

Loni Boudníkovu cenu za přínos v oblasti grafiky získal Karel Malich, který proslul také jako malíř a tvůrce originálních objektů.