Návrhy Památníku Jana Palacha

Palachův odkaz jako dům. Porota vybrala podobu nového památníku

Komunistický režim jako hrana rozděluje opuštěný rodinný dům. Památník Jana Palacha ve Všetatech vznikne podle návrhu architektů Miroslava Cikána a Pavly Melkové z ateliéru MCA. Porota v čele s architektem Josefem Pleskotem ho vybrala z 31 návrhů. Památník se silným emočním nábojem se prvním návštěvníkům otevře v lednu 2018, oznámil ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

 

Vítězové soutěže Pavla Melková a Miroslav Cikán založili architektonickou kancelář MCA v roce 1996. Jako cíle svého ateliéru uvádějí především humanizaci architektury. Za rekonstrukci bastionu v Praze na Karlově dostali v roce 2012 Grand Prix architektů.

Interpretace Palachova odkazu

„Jsem rád, že porota zvolila jako vítěze architektonický návrh, který prokazuje sílu tvůrčí osobnosti a její vnímání významu mimořádné lidské oběti Jana Palacha v kontextu dějin dvacátého století. Nová muzejní expozice připomínající protest Jana Palacha se prvním návštěvníkům otevře v lednu 2018,“ uvedl ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Video Události v kultuře
video

Rozhovor: Podoba Palachova památníku ve Všetatech

Všechny soutěžní návrhy budou až do 21. srpna vystaveny v Nové budově Národního muzea, které je správcem Palachova domu ve Všetatech. Druhé místo porota v soutěži udělila návrhu Tomáše Zavorala a Jiřího Rozkovce, jako třetí byl oceněn Szymon Rozwalka z kanceláře RO_AR Szymon Rozwalka architects. Byla udělena také zvláštní ocenění.

U vítězného návrhu porota především ocenila „komplexně intelektuálně zvládnutý přístup s přesně promyšlenou dramaturgií expozice směřující k interpretaci Palachova odkazu“. Původní dům je podle poroty zachován ve své základní stavební substanci, ale autoři do něj vklínili výraznou hranu, která symbolizuje komunistický režim.

Hrana směřuje k záblesku světla a k opuštěnému rodinnému stolu, který zároveň může mít význam společného stolu národa. V interiéru působí sugestivně štěrbinové světlo z neúplně zaslepených oken. Atmosféru prostoru doplní torza Palachových pokojů s nezakrytými okny.

„Oceňuji, že tvůrci vítězného návrhu akcentovali morální poselství Janovy oběti jako určující princip prostorového řešení. To, co českou společnost zasáhlo, mělo svou váhu, hmotu, rozměr. Nebezpečí, které Jan viděl, nebylo imaginární, nezrodilo se z jeho přecitlivělosti. Bylo zcela reálné a jako reálné je zde prezentováno,“ uvedl ministr kultury Daniel Herman.

Dům ve Všetatech loni koupil český stát a spravuje ho Národní muzeum. Celkové řešení památníku Jana Palacha, které vzešlo ze soutěže, má být založeno na jeho významovém členění ve třech hlavních zónách: symbolické, kontemplační a edukační. Návrhy hodnotila sedmičlenná porota, které předsedal architekt Josef Pleskot.

Světlonoš na nábřeží

V Praze Palachův čin připomínají pamětní deska v dlažbě Václavského náměstí, další na zdi Filozofické fakulty na Palachově náměstí a hrob na Olšanech. V lednu 2016 byl na Alšově nábřeží, poblíž fakulty, kde Palach studoval, odhalen pomník amerického sochaře českého původu Johna Hejduka. Dva objekty značí Palacha jako světlonoše a jeho matku.

Jan Palach, student historie na Univerzitě Karlově, se 16. ledna 1969 na Václavském náměstí polil hořlavinou a zapálil. O čtyři dny později na následky svého činu zemřel v nemocnici na Královských Vinohradech v Praze. Svou obětí protestoval proti tomu, že lidé rezignovali na odpor proti okupaci země vojsky Varšavské smlouvy.