Karel IV. se dostal do Braniborska přes Lidice

Jako jeden z prvních „blahopřeje“ Karlu IV. k jeho sedmistému výročí narození Památník Lidice. Česko-německá výstava mapuje období, během něhož významný evropský panovník připojil k českým zemím Braniborsko.

Video Události v regionech (Praha)
video

Lidice vzpomínají na Karla IV.

„Snažili jsme se uctít tuto vzpomínku časovým výsekem od roku 1347 do Karlovy smrti v roce 1378, tedy dobou, kdy budoval spojení s tehdejším Braniborskem,“ uvedl do výstavy ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl. Památník využil pro aktuální instalaci putovní výstavu z roku 2008.

„Braniborsko bylo pro český stát a Karla IV. významné zejména tím, že leželo na významných obchodních stezkách, a Karel IV. předpokládal, že připojením této marky získá pro český stát obrovský ekonomický potenciál,“ připomněla Eva Doležalová z Historického ústavu AV ČR.

Součástí zemí Koruny české se Braniborsko stalo v letech 1373 až 1415, Karel IV. ho získal pro svého nezletilého syna Václava. Jeho centrum vytvořil Karel IV. z Tangermünde, odkud vládl i Svaté říši římské. „Propadl určité vášni pro tuto zemi, odrazila se v budování císařské rezidence v Tangermünde, což bylo v posledních letech jeho života oblíbené místo,“ podotkla Eva Doležalová. Český král a římský císař zemřel v roce 1378.

Připojením Braniborska dosáhly země Koruny české své maximální rozlohy a České království bylo v té době nejbohatší a nejmocnější člen římské říše. Habsburský císař Maxmilián I. později prohlásil, že Karel byl otcem Čech, ale otčímem Svaté říše římské.

Jak si vedl Karel IV. v Braniborsku, zjistí návštěvníci Památníku Lidice od 7. ledna do konce května.