„Šmejdi“ se zaměřili na zprostředkování energií. Kancelář ombudsmanky dostává desítky stížností

Kancelář veřejné ochránkyně práv stále dostává ročně desítky stížností a žádostí o radu ohledně tzv. šmejdů. Zatímco v minulosti se pohybovali u různých předváděcích akcí, dnes se přesunuli do oblasti zprostředkování energií. Na tiskové konferenci před tím varoval zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček.

„Po telefonu například nabídnou zprostředkování aukce na levnější energie, kdy je možné, že ji ani nezprostředkují. A většinou je to za účelem toho, že pokud ta osoba odstoupí od smlouvy, tak vymáhají smluvní pokutu,“ uvedla právnička kanceláře ombudsmanky Tereza Němcová Čáslavská.

Spotřebitele v těchto případech kancelář odkazuje na Českou obchodní inspekci, která je dohledovým orgánem. „Zprostředkovatelé nejsou osobou, která by byla licencovaná podle energetického zákona, a nedohlíží na ně Energetický regulační úřad. Tohle vidíme jako problém. Jsou zde dva dohledové orgány, které částečně postihují obdobné nekalé praktiky, a je otázkou, jestli není na místě sjednotit to pod jeden,“ uvedla právnička.

V květnu minulého roku přitom na společné tiskové konferenci zástupci Česká obchodní inspekce (ČOI), Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a ministerstva průmyslu a obchodu oznámili, že chtějí více spolupracovat, aby zabránili tzv. šmejdům působit v energetice, která je na hraně kompetencí obou státních organizací. Proto má být upraven energetický zákon a zaveden tzv. spotřebitelský kodex (nový zákon o ochraně spotřebitele).

Ten by měl zvýšit ochranu spotřebitelů, zejména co se týče uzavírání smluv po telefonu. Nově by měly být smlouvy pro spotřebitele závazné teprve, až je podepíše. Návrh zákona má být vládě předložen v průběhu letošního roku.

Teď může ERÚ spotřebitelům pomoci v případech, pokud řeší spor s dodavatelem. Typicky jde o smlouvy o sdružených službách dodávek energie. Kupní nebo zprostředkovatelskou smlouvu, která byla podepsána se zprostředkovatelem, zase zpravidla řeší ČOI

Kancelář ombudsmanky se ve spotřebitelské oblasti setkává například i se stížnostmi v souvislosti s podomním prodejem, telemarketingem nebo s klamavou reklamou. Podle Křečka je třeba neustálé osvěty. Občané by měli být více seznámeni se svými právy a jejich právní vědomí je třeba neustále prohlubovat.

„V oblasti ochrany spotřebitele se na nás lidé obracejí v neztenčené míře. V této souvislosti upozorňujeme na složitost českého právního řádu a na potřebu, seznamovat se změnami občany. Odpovědnost za znalost právního řádu leží na státu a na jeho orgánech. Složitost právního řádu přitom pro naše občany začíná být velkým problémem,“ uvedl.