V Česku rostou velmi rychle ceny bydlení, varuje Evropská komise. Tepe i nízké platy učitelů a složité daně

Ceny bydlení v Česku, a hlavně v Praze, rostou od roku 2013 rychleji než nominální příjmy, zmiňuje v právě zveřejněné analýze českého hospodářství Evropská komise. Jde o jeden z nejrychleji rostoucích trhů v Unii. K růstu cen přispívá omezená nabídka způsobená vysokou mírou regulační zátěže. Vysoká míra regulační a administrativní zátěže se podle materiálu také odráží na nižší míře investic v zemi.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK Autor: Ramík Drahoslav

Analýza upozorňuje i na to, že přes vysokou poptávku po zaměstnancích jsou na českém pracovním trhu stále některé skupiny zastoupeny jen málo, třeba sociálně slabí či lidé s postižením. Zůstávají dál vysoké rozdíly v platech mezi muži a ženami.

Zprávu o situaci českého hospodářství ve středu Komise publikovala společně s podobnými materiály o 27 členských zemích s výjimkou Řecka, které je stále v záchranném programu.

Analýza uvádí, že české hospodářství roste a země má dobrou pozici k řešení svých zbývajících strukturálních problémů. Dlouhodobě je ale podle ní výzvou fiskální udržitelnost při rostoucích výdajích na penze a zdravotní péči, které souvisí se stárnutím populace.

Upozorňuje ovšem také – přes lepší výběr daní – na rostoucí složitost daňového systému a jeho časté změny. Zmíněna je také vysoká míra administrativní a regulační zátěže, nižší objem investic a vzrůstající nedostatek pracovní síly. 

Hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček k analýze řekl, že ČR je na tom v případě daňového systému velmi špatně, protože je složitější než ve většině zemí unie. „Fyzické osoby i firmy tráví neúměrně množství času při vyplňování daní, což je neproduktivní činnost. To zatěžuje celé národní hospodářství,“ řekl. Jako možnou inspiraci ke zlepšení zmínil pobaltské republiky či - možná překvapivě - i Německo. 

 

Materiál uvádí, že v ČR je z EU obecně jeden z nejmenších počtů lidí ohrožených chudobou. Přesto některé lokality v zemi čelí rostoucímu počtu sociálně vyloučených osob především kvůli zadluženosti a nemožnosti sehnat bydlení.

Zpráva také upozorňuje na přetrvávající nízkou atraktivitu učitelského povolání přes růst platů. Podle Komise je třeba také prosadit do praxe opatření související s inkluzí ve vzdělávání, především ta umožňující zapojení romských dětí.