V čele věřitelského výboru OKD bude správa sociálního zabezpečení

Předsedou věřitelského výboru těžební firmy OKD je Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Rozhodli o tom jednohlasně ostatní věřitelé OKD na první schůzi věřitelského výboru v Praze v sídle správy sociálního zabezpečení.

ČSSZ ve věci insolvence společnosti OKD zastupuje stát a byla již 11. srpna zvolena schůzí věřitelů do věřitelského výboru, který má čtyři členy. Vedle ČSSZ je v něm skupina Advanced World Transport (AWT), zdravotní pojišťovna Revírní bratrská pokladna a společnost Zeppelin.

Věřitelé OKD 11. srpna rozhodli, že zadlužená firma půjde do reorganizace. V praxi to znamená, že v podniku, kde nyní pracuje i s dodavatelskými firmami asi 12 tisíc lidí, se dál bude těžit uhlí.

Reorganizaci prosazovali odboráři, vedení OKD, moravskoslezská krajská tripartita i česká vláda, doporučoval ji i insolvenční správce. Konkurz by znamenal prakticky okamžitý zánik firmy a bezprostřední hromadné propouštění. Vedení OKD teď musí vyhotovit reorganizační plán.

„ČSSZ z pozice předsedy věřitelského výboru bude přispívat k naplnění účelu insolvenčního řízení, a to vše v souladu s vyjádřenou vůlí věřitelů. Hlavním cílem zůstává snaha vyřešit úpadek OKD reorganizací,“ uvedla mluvčí správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová.

Návrh na insolvenci podala sama OKD

Podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD) bude ministerstvo poskytovat potřebnou pomoc prostřednictvím rekvalifikací a jednáním se zaměstnavateli, kteří disponují volnými pracovními místy. Dále pomůže podporou vzniku dotovaných pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání a příspěvkem na podporu regionální mobility.

Insolvenční návrh na sebe podala sama OKD, která uvedla, že má dluhy přes 17 miliard korun. K soudu přihlásilo přes 550 věřitelů OKD pohledávky za více než 20 miliard korun, insolvenční správce ale většinu z nich neuznal. Přezkumné řízení u soudu potvrdilo, že uznané pohledávky dosahují jen bezmála tří miliard korun.