Nádraží budou patřit správě dopravní cesty, převod schválil řídící výbor Českých drah

Řídící výbor Českých drah schválil převod nádraží na státní Správu železniční dopravní cesty (SŽDC). Souhlas výboru složeného z náměstků ekonomických ministerstev byl posledním bodem schvalovacího procesu dlouhodobě připravované transakce zhruba 1500 nádražních budov za 3,3 miliardy korun. Dráhy převedou budovy i zaměstnance, kteří se o ně starají, nejpozději k 1. srpnu. SŽDC zaplatí Českým drahám z prostředků ministerstva dopravy.

Video Události
video

Události: Nádraží budou patřit pod Správu železniční dopravní cesty

„Můžeme začít opravovat zanedbaná nádraží, která to už velmi potřebují. Cestující to, doufám, brzy pocítí, že do nádraží začneme investovat národní i evropské peníze,“ uvedl k převodu nádraží ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Právě evropských peněz může Správa železniční dopravní cesty na opravy nádraží čerpat více. Na rozdíl od Českých drah, které mohou z dotací do oprav vložit maximálně 40procentní podíl evropských peněz, státní správce infrastruktury může dosáhnout až na 85procentní dotaci.

S opravou zhruba 60 nejzanedbanějších nádraží by SŽDC měla začít do dvou let, řekl její mluvčí Marek Illiaš. „Při vytváření seznamu budov, které potřebují stavební zásah nejnutněji, jsme vycházeli jak z technického stavu budov, tak míry rozpracování projektové přípravy rekonstrukce jejich původním vlastníkem,“ uvedl mluvčí.

 

Plánovanou transakci už koncem loňského roku schválila vláda a v dubnu s převodem souhlasila i dozorčí rada Českých drah (ČD). Peníze by primárně ČD chtěly použít na snížení zadlužení - například refinancovat dluhopisové programy. „Celkové zadlužení za celou skupinu je asi 33 miliard korun, takže bychom ho o deset procent dokázali snížit,“ uvedl na začátku května v Otázkách Václava Moravce předseda představenstva společnosti České dráhy Pavel Krtek, jaký efekt by peníze mohly pro ČD mít.

ČD původně očekávaly za převod nádraží výrazně vyšší sumu, zhruba dvojnásobek současné částky. Hodnotu tři miliardy korun nicméně v loňském roce prakticky stanovila Evropská komise. Uvedla, že převod nádraží mezi státem vlastněnými drahami a SŽDC za tuto cenu nebude považovat za nedovolenou podporu.

Součástí prodeje nádražních budov má být i pražské hlavní nádraží, naopak se netýká pražského Masarykova nádraží nebo hlavního nádraží v Brně. U Masarykova nádraží totiž nejsou vyřešeny vlastnické vztahy a převod brněnského nádraží komplikuje nedořešená otázka přesunu stanice do jiné lokality. Tato nádraží by měla být součástí převodu dalšího balíku majetku.

Kromě Masarykova a brněnského hlavního nádraží se mluví rovněž o převodu některých prvních nástupišť ve stanicích. Podle předsedy představenstva ČD Pavla Krtka se jedná asi o pět set prvních nástupišť, která nejsou součástí současné transakce s drážními budovami. 

„Musíme postupně. Prodáváme výpravní budovy a v další fázi se dořeší těchto pět set prvních nástupišť, protože ony se musí geometricky oddělit. A to je práce na rok dva za desítky milionů korun a zaměstnáme tím plno geodetických společností v Česku,“ vysvětlil již dříve Krtek.

Odhaduje, že tím by mohly dráhy získat dalších zhruba 1, 5 miliardy korun. Převod se tak podle něho neuskuteční dříve než za rok. Další položkou pak mají být pozemky pod kolejemi.