České dráhy prodají všechna nádraží. Za 3,31 miliardy je získá správa železnic

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) získá patnáct set nádražních budov za 3,3 miliardy korun. Prodej schválila dozorčí rada Českých drah (ČD). Cena podle mluvčího drah Radka Joklíka vyplývá z nejnovějšího znaleckého posudku.

Hlavní nádraží v Praze
Zdroj: ČT24 Autor: Jan Langer

Státní správě železnic daly České dráhy při prodeji nádražních budov přednost před nabídkou realitní skupiny CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka, která za nádraží nabízela čtyři miliardy korun. „Nechceme privatizaci železniční infrastruktury. Nádraží mají sloužit veřejnosti a musí být za rovných podmínek přístupná všem dopravcům. To garantuje jedině stát,“ uvedl předseda dozorčí rady ČD a zároveň náměstek ministra dopravy Milan Feranec.

Pokud se podaří nádraží na správu železnic převést k začátku května, což je podle správy aktuální pracovní datum, mohla by začít první vlna oprav už do konce roku. V té by podle Správy železniční dopravní cesty měla být opravena například nádraží v Hradci Králové, Děčíně, Chebu, Liberci a Teplicích.

Součástí prodeje nádražních budov má být i pražské hlavní nádraží. Netýká se ale pražského Masarykova nádraží nebo hlavního nádraží v Brně. U Masarykova nádraží zatím nejsou vyřešeny vlastnické vztahy a převod brněnského nádraží komplikuje nedořešená otázka přesunu stanice do jiné lokality.

Prodeji za dvojnásobnou cenu zabránila Evropská komise

ČD původně očekávaly za převod nádraží výrazně vyšší sumu, zhruba dvojnásobek současné částky. Částku na úrovni tří miliard korun nicméně v loňském roce prakticky stanovila Evropská komise. Uvedla, že převod nádraží mezi státem vlastněnými drahami a SŽDC za tuto cenu nebude považovat za nedovolenou podporu.

Úmysl převést nádraží z Českých drah na správu železnic schválila vláda loni a následně s ní souhlasil i řídicí výbor Českých drah. Smyslem transakce je dokončení odluky státního správce železniční infrastruktury od Českých drah. Státní správa železnic navíc může na rekonstrukci dlouhodobě zanedbávaných budov získat z evropských dotací mnohem větší podíl peněz, než kolik by mohly čerpat právě České dráhy.