Ekologické organizace se odvolaly proti výjimce pro Chvaletice. Elektrárna s argumenty nesouhlasí

Ekologické organizace se odvolaly proti výjimce, kterou dostala elektrárna Chvaletice, šest let by díky ní nemusela splňovat nové emisní limity. Greenpeace a Hnutí Duha tomu chtějí zabránit. Elektrárna s jejich argumenty nesouhlasí, provoz ekologizuje a snižuje emise, uvedl její mluvčí Petr Dušek.

Elektrárna Chvaletice
Zdroj: ČTK Autor: Drahoslav Ramík

Elektrárna, která patří skupině Sev.en Energy, výjimku získala v červenci. Rozhodl o ní krajský úřad v Olomouckém kraji. Věcí se zabýval podruhé, protože první výjimku ministerstvo životního prostředí zrušilo.

Úředníci proti předchozí žádosti v nové výjimce snížili limit na rtuť z 25 na 23 mikrogramů na metr krychlový a limit na oxidy dusíku ze 195 na 190 mikrogramů na metr krychlový. Zároveň zkrátili lhůtu pro splnění limitů na obě znečišťující látky z osmi na šest let. Ekologické organizace se potřetí odvolaly k ministerstvu životního prostředí.

„Elektrárna Chvaletice měla čtyři roky na splnění nových emisních limitů nebo získání výjimky v mezích zákona. Místo toho trvá na příliš dlouhé a příliš velké výjimce, aby její majitel Pavel Tykač ušetřil na úkor zdraví lidí,“ řekl vedoucí energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželuh.

Elektrárna chce víc času

Podle mluvčího elektrárny Petra Duška je podstatou jejího ekologického programu poskytnout provozovateli víc času na uskutečnění potřebných investic. Emisní výjimky využívá v Česku 13 elektráren a tepláren, uvedl mluvčí. „O našem ekologickém programu ve Chvaleticích se už napsaly tisíce stran posudků, vyjádření, rozhodnutí či odvolání. Po dvou letech a sedmi měsících jsme emisní výjimku dostali od dvou různých úřadů už třikrát, stále to však nevedlo k pravomocnému rozhodnutí,“ řekl Dušek.

Od roku 2013, kdy skupina elektrárnu koupila, má podle mluvčího zhruba poloviční emise. „Vděčíme za to náročné několikamiliardové ekologizaci, v níž chceme nadále pokračovat, a to právě prostřednictvím výjimky,“ řekl Dušek.

Podle ekologických organizací by vlivem výjimky uniklo do životního prostředí o 1234 kilogramů více rtuti než v případě dodržení nových emisních limitů, které budou účinné od středy 18. srpna. Do té doby musí mít podle těchto organizací všechny uhelné elektrárny buď pravomocně udělenou výjimku, nebo dodržet přísnější limity.

Řeší se, kdy bude o výjimce rozhodnuto

Vzhledem k délce odvolacího řízení ekologické organizace očekávají, že výjimka pro Chvaletice nabude právní moci v podzimních měsících letošního roku, a to jen v případě, že ji ministerstvo znovu nezamítne. „Deadline pro získání výjimky je přitom už příští středu. Je tedy vrcholně nepravděpodobné, že by do té doby elektrárna řádnou výjimku získala. Do případného udělení výjimky by tak pro elektrárnu Chvaletice měly platit nové emisní limity,“ sdělil mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

S výrokem Greenpeace mluvčí elektrárny nesouhlasí. Dokud nebude o žádosti pravomocně rozhodnuto, termín platnosti nových evropských limitů pro provoz elektrárny nic neznamená, uvedl.

„Úřední řízení je v procesu a my nemůžeme ovlivnit to, že se do něj neustále někdo odvolává. Nicméně očekáváme, že do 18. srpna bude rozhodnutí vydáno a že plně zohlední a podpoří naše stanoviska, která jsou zcela v souladu s metodikou Evropské unie a České republiky. V každém případě budeme i nadále dodržovat veškerá zákonná nařízení a poskytovat úřadům maximální součinnost, jako jsme to dělali doposud. Naším cílem je i nadále snižovat dopady na životní prostředí a pokračovat v provozu včetně poskytování podpůrných služeb, bez kterých se elektrizační soustava neobejde,“ dodal Dušek.