Působnost spolků ve stavebních řízeních zůstává omezená. Ústavní soud ponechal zákon v platnosti

Právní úprava, která omezila účast spolků zastupujících veřejnost v některých správních řízeních, zůstává beze změn. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení části novely zákona o ochraně přírody a krajiny z roku 2017, která působnost spolků omezila. Ústavní soudci se návrhem zabývali tři a půl roku, patřil k nejstarším dosud nevyřízeným podnětům.

Stavba silnice
Zdroj: ČTK Autor: Jaroslav Svoboda

Podle soudu si lze jistě představit řadu jiných způsobů, jak předcházet průtahům v některých správních řízeních, některé možná vhodnější a účinnější. Přesto prý nelze současnou právní úpravu hodnotit jako protiústavní.

Proti novele v roce 2017 protestovaly zejména ekologické organizace. Před novelizací zákon o ochraně přírody a krajiny říkal, že se občanská sdružení mohou účastnit správních řízení, kde by mohly být dotčeny ekologické zájmy. „Spolek mohl právě v těchto případech namítat vlivy na přírodu, i když nebyl majitelem nemovitosti a mohl mít sídlo třeba deset kilometrů od místa, kde se stavěla například průmyslová zóna nebo hala,“ řekl Miroslav Patrik z hnutí Děti Země.

Po novelizaci jde už výslovně jen o „řízení podle tohoto zákona“, tedy zákona o ochraně přírody a krajiny.

Lidé z okolí staveb ztratili možnost ovlivnit rozhodování úřadů

Spolky tedy ztratily možnost účastnit se například některých řízení podle stavebního zákona, u kterých se neposuzují vlivy na životní prostředí podle jiného, speciálního zákona (EIA). Podle senátorů jde zpravidla o „středně velké záměry“.

Senátoři poukazovali na to, že existuje řada alternativních a účinných legislativních způsobů, jak omezit účast ve stavebních řízeních, a zajistit tak rychlé a efektivní správní řízení. Rozhodně podle nich nebylo nutné spolky zcela vyloučit. Lidé z okolí stavby, kteří nevlastní sousední nemovitosti, podle senátorů ztratili možnost ovlivnit rozhodování stavebního úřadu alespoň prostřednictvím spolků.

Senátoři neúspěšně zpochybnili také tři novelizované odstavce stavebního zákona. Omezují možnost přezkoumání zákonnosti závazných stanovisek vydávaných pro účely řízení podle stavebního zákona.

Rozhodnutí Ústavního soudu 378.46 KB

Ochránci přírody kritizují i návrh stavebního zákona

Ochránci přírody kritizují také nový stavební zákon, jehož návrh loni schválila vláda. Podle exekutivy má nový zákon výrazně zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Norma, kterou projednává sněmovna, čelí kritice nejen kvůli svému obsahu a možným dopadům. Podle Svazu měst a obcí (SMO) neprošla řádným schvalovacím procesem, protože nebyla projednána s povinnými připomínkovými místy, a je tak v rozporu s legislativními pravidly vlády.