Poslední týdny druhé světové války v Československu v časové ose

Československem otřásaly výstřely druhé světové války nejintenzivněji na jejím konci. Nejdůležitější události od osvobození Bratislavy na začátku dubna do posledních bojů a následných masakrů shrnuje následující časová osa.