Tak špatný, že ho nelze zlepšit, kritizují odborníci nový stavební zákon. Zbytečná panika, reaguje ministerstvo

Návrh stavebního zákona je podle odborníků na kulturní dědictví natolik špatný, že jej nelze dílčími připomínkami zlepšit, a měl by být stažen. Shodl se na tom Český národní komitét Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS), který podobu legislativy dlouhodobě kritizuje. Podle ministerstva pro místní rozvoj jde o zbytečnou paniku, ochrana památek prý zůstane zachována.

Ilustrační foto
Zdroj: ČT24 Autor: Dušan Gavenda

Návrh zákona podle památkářů rezignoval na ochranu veřejných zájmů v ochraně kulturního a přírodního bohatství a dává přednost jednostranným zájmům stavební lobby, zastoupené zpracovatelem zákona, tedy Hospodářskou komorou.

Chystanou novelu kritizují i další odborníci na památkovou péči a kulturní dědictví a mluví o smrti památkové péče v Česku. Ke kritikům patří přední osobnosti z akademické sféry, ale i vysocí úředníci ministerstva kultury.

„Nový stavební zákon svou konstrukcí rozhodovacích kompetencí zcela ignoruje celou oblast péče o památky,“ uvádí rada. Podle ICOMOS i resortu kultury je návrh zákona v rozporu s platnými českými zákony i s povinností respektovat mezinárodní úmluvy, kterými český stát potvrdil zodpovědnost zachovat kulturní odkaz minulých epoch.

Vadí krátká lhůta na připomínky i „tichý souhlas“

K nejkritizovanějším částem zákona patří zavedení fikce souhlasu ve stavebním řízení. Pokud se tedy příslušný úřad nevyjádří do 30 dnů, bude platit takzvaná fikce souhlasu a stavba bude povolena. V této lhůtě však není podle odborníků možné zpracovat vyjádření u větších staveb nebo projektů zasahujících do památkově chráněných území. Zrušení závazných stanovisek památkářů a podřízení památkové péče rozhodování stavebního úřadu podle nich ukončí nezávislou činnost orgánů památkové péče.

Paragrafované znění zákona je v připomínkovém řízení, které po čtyřech týdnech skončí 23. prosince. ICOMOS kritizuje i podle něj nepřiměřeně krátký čas určený na připomínky.

Organizace: Ať ministerstvo zákon zpracuje znovu

Podle organizace je nezbytné, aby byl zákon nově zpracován, a to nikoliv Hospodářskou komorou, ale ministerstvem pro místní rozvoj. „Ve spolupráci s odborně relevantními subjekty, v souladu s legislativními pravidly vlády, ústavním pořádkem a mezinárodními závazky ČR tak, aby byla garantována ochrana památkového bohatství pro další generace,“ uvedl ICOMOS.

Předkladatel zákona uvádí, že stavební řízení by se mělo díky nové úpravě zrychlit. Trvá údajně až pět let a zákon by měl pomoci tomu, aby netrvalo déle než rok. Pětiletá lhůta však odpovídá náročným a rozsáhlým developerským projektům, většina staveb má povolovací řízení kratší.

Se zněním zákona nesouhlasí ani Praha

Připomínky k zákonu mají také pražští radní. Vedení metropole vadí zejména odebrání části pravomocí samosprávám. Podle Hany Marvanové, radní za Spojené síly pro Prahu, by připravovaný zákon mohl být dokonce protiústavní. „V ústavě je garantováno právo obcí a krajů na samosprávu. Nový zákon deklaruje, že se má posílit vliv samospráv, ale opak je pravdou,“ upozorňuje.

Vedení města kritizovalo také to, že v případě nečinnosti by bylo po 60 dnech vygenerováno automatické rozhodnutí o stavbě. To by mohlo být v rozporu s veřejnými zájmy. „Taková rozhodnutí by vůbec nesplňovala nároky, které jsou kladeny na úřední rozhodnutí, a byla by nepochybně rušena soudy,“ dodala Marvanová.

O připomínkách k návrhu zákona Praha diskutovala také s dalšími městy, například Brnem, Ostravou, Plzní či Libercem. „Máme na to dost překvapivě stejný názor. Města začínají být významným ekonomickým prostorem, je v nich čím dál víc obyvatel a zákon to musí zohledňovat. Tak, jak byl připraven, bral městům významné pravomoci zejména v územním plánování. V tom máme jednotu napříč městy i politickými stranami,“ řekl náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09).

Zbytečná panika, namítá resort

Ministerstvo pro místní rozvoj připravovaný zákon hájí, ochrana památek je podle něj předmětem zákona o památkové péči. „Oba předpisy jsou součástí právního řádu, a proto spolu musí korespondovat. V novém stavebním zákoně jsou památkově chráněné objekty řešeny speciálně, a to v souladu s platným zákonem o státní památkové péči,“ komentuje mluvčí resortu Vilém Frček.

Argumentuje zrychlením procesu povolování staveb, který se má zkrátit na rok. „Památkáři jsou při povolování staveb dotčeným orgánem, a proto stejně jako na jiné neintegrované dotčené orgány na ně dopadá jednotná úprava vyjádřit se k záměru do 30 dnů a bude na ně dopadat také fikce závazného stanoviska,“ vysvětluje dále mluvčí a upozorňuje, že kritizovaná fikce je součástí vládního návrhu novely v současnosti platného zákona a nová legislativa ji pouze přejímá.