Ústavní soud se zastal ženy, která se dostala kvůli pasivitě matky a opatrovníka do exekuce

V soudním sporu, který se týká dluhu vzniklého z jízdy načerno, musí mít podle Ústavního soudu dítě adekvátní zastoupení. Nestačí mít formálně přiděleného opatrovníka. V konkrétním případu vznikl dluh nezletilé dívce, která byla v doličné době v péči drogově závislé matky. Ta se soudem nekomunikovala a přidělený opatrovník se nedostavil ani k jednomu jednání.

Dnes už dospělá žena a matka dítěte jela v listopadu 2007 městskou hromadnou dopravou v Plzni načerno. Tenkrát jí bylo devět let a byla v péči své drogově závislé matky. Té byla později odebrána a skončila v diagnostickém ústavu. O dluhu vůči dopravnímu podniku se dozvěděla až letos v létě. „Začaly jí chodit zkrácené rodičovské příspěvky, tak zjistila, že je v exekuci,“ řekla právní zástupkyně Kristýna Dolejšová Kabelová.

Opatrovník nepřišel ani k jednomu jednání

Okresní soud kvůli dluhu na jízdném komunikoval pouze s matkou, ale ta na to nijak nereagovala. Dívku v řízení nehájil ani soudem ustanovený opatrovník, justiční čekatel. Ten dokonce nepřišel ani k jednomu jednání. „Její dluh, který byl původně s pokutou tisíc šest korun, se včetně poplatků za soudní a exekuční náklady vyšplhal do desítek tisíc,“ spočítala Kristýna Dolejšová Kabelová.

Rozhodnutí Ústavního soudu 170.90 KB

Žena si stěžovala u Ústavního soudu, který jí vyhověl. „Bylo porušeno právo na ochranu vlastnictví, na přístup k soudu, být přítomen projednávání své věci a na zvláštní ochranu dětí,“ řekl soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček. Podle ústavních soudců je nutné, aby takové dětské dlužníky zastupoval u soudu opatrovník, který hájí jejich zájmy, a nesmí to být jen formalita. Dnešní rozhodnutí má podle soudce zpravodaje Vojtěcha Šimíčka zobecňující a precedenční potenciál. 

„Exekuční řízení bylo nedávno zastaveno a bylo nám nabídnuto smírné řešení sporu,“ řekla právní zástupkyně ženy. Případ bude  znovu rozhodovat Okresní soud Plzeň-město, který by měl podle Ústavního soudu zohlednit ženiny argumenty nejen k věci samé, ale také k přiměřenosti výše nákladů řízení.

Ústavní soud o dětských dlužnících 16.24 MB