Ministerstvo nakročilo k řešení znevýhodnění vdov a vdovců. Zatím jim pomáhá jediná organizace

Po smrti partnera nebo partnerky se sami starají o děti, takových neúplných rodin je v Česku až 50 tisíc. Vdovy a vdovci se potýkají se sociálním vyloučením. Nezapadají do skupiny rodina, ani se na ně v systému nepohlíží jako na samoživitele. V současnosti v této oblasti funguje pouze jediná služba – Nadační fond Vrba, je to však soukromá iniciativa. Ministerstvo práce a sociálních věcí zamýšlí situaci změnit.

Video Události
video

Události: Ovdovělé rodiny se potýkají se znevýhodněním

„Tématem vdoveckých a vdovských důchodů se bude zabývat i Komise pro spravedlivé důchody. Měla by řešit jejich spravedlivější nastavení,“ řekla mluvčí ministerstva Kristýna Křupková. Konkrétní změny podle jejích slov vyplynou až z jednání komise.

První návrhy by ale mohly vzniknout ještě letos. Ministerstvo mimo jiné zahrnulo změny v penzích vdov a vdovců ve svém dokumentu zabývajícím se přípravou na stárnutí společnosti, aby průměrný důchod odpovídal 40 procentům průměrné mzdy.

Ovdověla na mateřské dovolené, teď pomáhá druhým 

Zároveň resort řeší, zda nějak podpoří Nadační fond Vrba Petry Glosr Cvrkalové, která už pomohla stovkám rodin. Sama v jednatřiceti letech ovdověla na mateřské dovolené. Hledala místo, kde by dostala ucelené informace v nečekané situaci, ale žádné takové nenašla.

Založila proto vlastní organizaci, která pomáhá rodinám v podobné situaci. Ovdovělým rodinám nabízí mimo jiné právní služby, finanční poradenství, psychoterapii nebo domácí práce a řemeslné práce.

Tato organizace je jedinou ucelenou službou v Česku. Momentálně hledá kolegy, kteří by doučovali děti v rodinách nebo pomáhali ovdovělým v rodinách v domácnosti. I proto aktuálně odstartovali kampaň Koruna pro Vrbu, pomocí které se snaží získat peníze na mzdy zaměstnanců. O podpoře jednají i s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Lidé, kteří ztratili životního partnera nebo partnerku kromě toho, že nespadají do škatulky rodina, ani samoživitelů, nemohou ani třeba pobírat souběžně invalidní a vdovský důchod v plné výši. „Ovdovělí rodiče, kteří pobírají plný invalidní důchod, mají nárok v našem státě pouze na tu dávku, která je vyšší. Potom nezbývá, aby živili rodinu,“ vysvětluje ředitelka fondu jednu z nesnází, do které se ovdovělí lidé mohou dostat.