Kriticky ohroženým sýčkům se v Česku začíná opět dařit. Vědci našli hnízdo s rekordním počtem ptáčat

Minimálně 59 mláďat – o třetinu víc než loni – vyvedli letos sýčci obecní v severních Čechách, kde žije největší populace této kriticky ohrožené sovy. Ornitologové letos při sčítání našli také hnízdo o sedmi ptáčatech, což je zatím historicky největší snůška zaznamenaná v Česku. V tuzemsku zbývá pouhých sto párů sýčků; kvůli intenzivnímu zemědělství byla jejich populace zdecimována až o 94 procent.

Ze tří set zkontrolovaných lokalit v severních Čechách, kde žije zhruba 60 procent celkové populace sýčků, zjistili ornitologové jejich přítomnost v 54 případech. Samotné hnízdění pak ve 29 lokalitách, kde napočítali 59 mláďat, což je o 16 víc než loni. Některá mláďata pracovníci České společnosti ornitologické (ČSO) okroužkovali.

„Bohužel jen malá část sýčků se dožije následujícího roku. Tato malá sovička často umírá pod koly aut nebo v technických pastech, jako jsou napáječky pro dobytek, komíny, roury či sudy s vodou,“ říká koordinátor ochrany sýčků Martin Šálek.

Za letošní nárůst mohou podle Šálka dva faktory - úspěšné jsou speciální hnízdní budky, které ornitologové vyvěšují jako náhradu za doupné stromy, a rovněž dobré potravní podmínky. „Počet obsazených budek každoročně roste. Určitě je s tím spojený i druhý faktor, že je letos relativně dostatek drobných savců, takže ptáci dokáží mláďata dokrmit,“ dodává Šálek.

Za rok 2019 rozmístili ornitologové 99 hnízdních budek. „Páry obsadily jedenáct našich budek, přičemž osm hnízdění bylo úspěšných a vylíhlo se devětadvacet mláďat,“ říká Šálek.

„Celkově sýčkové navštívili sedmadvacet procent našich budek, ať už se jednalo o hnízdění, nebo o pouhé prozkoumání. Oproti celorepublikovému průměru, který se pohybuje kolem jednoho procenta, je to zásadní rozdíl,“ dodává. „Znamená to, že jsme se rozhodli jít správnou cestou, když jsme umísťovali budky na místa, která sýčci nejvíce využívají, namísto abychom je rozmísťovali po farmách plošně.“ 

Letos ochránci sýčka také poprvé vyvěsili „chytré“ budky s kamerami, které zaznamenávaly dění u vstupu a v hnízdní komůrce. „Mohli jsme sledovat, jakou kořist si sýčci nosí do budky a tím i například lépe pochopit, který typ potravy je v jednotlivých fázích hnízdění důležitý,“ popisuje terénní pracovník ochrany sýčků Miroslav Bažant.

Rekordní snůška

Největším překvapením letošního sčítání v severních Čechách byl pro ornitology nález hnízda se sedmi zdravými mláďaty. „Sýčci mají zpravidla tři až pět vajíček. Podle našich informací jde v Česku o historicky nejvyšší počet mláďat na jednu snůšku,“ uvedl koordinátor ochrany sýčků Šálek.

Sýček obecný byl v tuzemsku ještě na začátku minulého století nejběžnější sovou. Za posledních 45 let nastal dramatický pokles jeho populace o více jak pětadevadesát procent. Vlivem intenzivního zemědělství, v jehož důsledku se staré sady proměnily v otevřené lány bez remízků, došlo k úbytku hmyzu a hnízdních možností sýčků obecných. Podle ČSO jich v Česku zbývá pouhých sto párů.

Celorepubliková hrubá data budou mít ornitologové k dispozici na konci letošního roku. Kromě největší populace v severních Čechách se sýčci vyskytují například i na Plzeňsku nebo jižní Moravě, jedná se však o menší populace. V roce 2018 byl sýček prohlášen za ptáka roku.