Učitelky na základních školách loni braly víc než jejich mužští kolegové. O osmdesát korun

Učitelky na tuzemských základních školách si v loňském školním roce vydělaly více než učitelé. Své mužské kolegy sice překonaly jen o osmdesát korun hrubého, ale došlo k tomu poprvé za posledních sedm let. Vyplývá to ze statistiky, kterou České televizi poskytlo ministerstvo školství. Podle něj za změnou stojí věk učitelů a jejich individuální odměňování.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK/KEYSTONE Autor: Gaetan Bally

Podle resortních dat si učitelky na základních školách v první polovině minulého roku přišly průměrně na 33 116 korun hrubého, zatímco jejich kolegové ze sborovny jenom na 33 036 korun hrubého.

Příjmy učitelů se sice řídí podle tabulek, mírné rozdíly mezi muži a ženami ale ministerstvo přisuzuje individuálnímu odměňování a rozdílnému generačnímu zastoupení – a právě věk určuje platový stupeň, do kterého ten který kantor spadá.

„Platové tarify jsou stejné pro muže i ženy. Různá je ale u mužů a žen věková struktura,“ uvádí resortní mluvčí Aneta Lednová. „Obecně ale platí, že mužů je ve školství málo a vyskytují se zde dominantněji na začátku a na konci své kariéry. Proměnlivá je rovněž výše příplatků a odměn, které u platů pedagogů určuje ředitel školy, u ředitelů pak zřizovatel, tedy nejčastěji obec (mateřské a základní školy) a kraj (střední školy).“ 

Podle experta na vzdělávání Bohumila Kartouse z Informačního centra pro vzdělávání EDUin jsou rozdíly v platech učitelů a učitelek zanedbatelné, a pokud jde o nerovnost platů mezi pohlavími, je na tom podle něj v Česku školství v porovnání s jinými profesemi ještě dobře.

„Kromě rozdílu v odměnách pro vedoucí pracovníky jsou rozdíly relativně zanedbatelné, takže vyvozovat z toho něco dramatického o nerovnosti nelze. Spíše se ukazuje, že školství je jednou z mála profesních oblastí, kde neplatí ‚pay gap‘, jenž je v Česku ve srovnání s jinými evropskými zeměmi nadprůměrný,“ uvádí. 

Ředitelé vydělávají stále více než ředitelky 

U řídících pozic je tomu naopak, ženy si zde dlouhodobě vydělávají méně než muži. Například v polovině minulého roku si muži jako řídící pracovníci pro pedagogické záležitosti přišli na 54 422 korun hrubého, zatímco ženy na 47 054 korun hrubého. V řídících pozicích tuzemského školství si tak vydělaly o 7368 korun méně.

„Rozdíl v odměnách vedoucích pracovníků za pozornost stojí. Vyžadovalo by podrobnější zkoumání, zda je možné rozdíl vysvětlit nějakými objektivními faktory, například počtem let strávených na dané pozici, velikostí školy a podobně, nebo zda jde o snahu zřizovatelů zvýhodňovat ve vedoucích pozicích muže,“ doplňuje Kartous z EDUin.

Průměrný plat učitele v roce 2018 byl 35 089 korun měsíčně. Proti roku 2017 si vyučující polepšili o 10,9 procenta. Nastupující učitel si od 1. ledna 2019 podle tarifu vydělá v základu 28 630 korun hrubého. Vyučující, který má nad 32 let praxe a spadá tak do poslední, sedmé kategorie, si dnes přijde na 37 330 korun hrubého. Ministr školství Robert Plaga (ANO) slíbil nárůst platů pedagogických pracovníků zhruba na 46 000 korun do roku 2021.