Dotace do regionálního zdravotnictví byly bez koncepce, tvrdí NKÚ

Ministerstvo zdravotnictví rozdělilo 833 milionů korun na dotacích do regionálního zdravotnictví bez koncepce, uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Ministerstvo podle něj na řízení dotačního programu rezignovalo a využití peněz prověřovalo pouze formálně. Kontrola se týkala let 2014 až 2017. Ministerstvo si je bezkoncepčního rozdělování dotací v minulosti vědomo, uvedla jeho mluvčí. Současné vedení úřadu podle ní tuto praxi ukončilo.

Ministerstvo rozdělovalo dotace krajům, obcím, ale i dalším subjektům zřizujícím a provozujícím zdravotnická zařízení. Peníze byly určeny především na lékařské přístroje, rozvoj nemovitostí, informační technologie či vybavení záchranných služeb.

„Na řízení tohoto dotačního programu ministerstvo zdravotnictví v zásadě rezignovalo – 833 milionů jen přerozdělilo bez strategie nebo koncepce příjemcům, jejichž žádosti posuzovalo v drtivé většině případů jen formálně,“ uvedl NKÚ. Podobně formálně podle něj ministerstvo přistupovalo i ke kontrolám, zda příjemci peníze použili na účel, pro který je získali.

Místo aby se zabývalo tím, nakolik je předkládaný projekt přínosný a zda splňuje všechny náležitosti, zpracovávalo ministerstvo žádosti většinou jen administrativně, tvrdí NKÚ. „Akce k podpoře ve skutečnosti ve většině případů vybíraly kraje, které přitom byly často samotnými žadateli o dotace,“ uvedli kontroloři.

Ministerstvo netrvalo na dodržování podmínek čerpání dotací

V praxi resort například přijímal žádosti o dotace po termínu. Navíc 80 procent z prověřovaných žádostí bylo nekompletních, přesto je ministerstvo nevyřadilo, a ani v jiných případech netrvalo na dodržování stanovených podmínek.

NKÚ také zjistil, že ministerstvo přidělilo čtyřmilionovou dotaci na akci, jejíž součástí byla i rekonstrukce ubytoven. Dotace přitom měly směřovat na financování nejnutnějších investic spojených s poskytováním zdravotní péče. „Ve výsledku takovýmto postupem resort vytvářel nerovné podmínky pro uchazeče o podporu,“ tvrdí NKÚ.

Ministerstvo zdravotnictví si je vědomo, že dotace do regionálního zdravotnictví byly za minulého vedení udělovány bez strategie. „Proto ihned s nástupem ministra Adama Vojtěcha (nestr. za ANO) byla tato praxe ukončena a byla přijata náležitá opatření,“ uvedla mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová. Úřad podle ní v současnosti nastavuje metodiku kontroly investičních akcí a provádí průběžné kontroly u příjemců dotací.