Klima mění Česko. Nový pořad České televize ukáže dobré příklady ochrany klimatu

Nový cyklus České televize „Klima mění Česko“ se snaží ukázat, že klimatická změna nepředstavuje pouze hrozbu, ale je i velkou příležitostí, jak zlepšit různé oblasti lidského života. Pozitivní příklady ochrany klimatu obsahuje každý ze čtyř dílů série. První díl sledujte dnes od 17:00 na ČT2. Bonusové materiály z průběhu natáčení v podobě rozhovorů s tuzemskými experty na změnu klimatu nabídne web ČT24.

Video Upoutávka na pořad Klima mění Česko
video

Upoutávka na pořad Klima mění Česko

„Šlo nám o to představit taková klimatická opatření, která v ideálním případě provádí společnými silami různé subjekty. Podniky, města, obce, stát, neziskový sektor a pochopitelně i domácnosti a jednotlivci. Prostě zdůraznit to, že zmírňování dopadů klimatické změny je záležitostí nás všech,“ uvedl autor projektu Daniel Tichý z webu ČT24.
video 1. díl Klima mění Česko: klimatická změna se dotýká řady oblastí lidského života
Video Klima mění Česko
video

1. díl Klima mění Česko: klimatická změna se dotýká řady oblastí lidského života

„Dobré příklady z praxe, které jsme do pořadu vybrali, mají tři základní aspekty: jsou ekonomicky výhodné, jedná se o rozumné investice do ochrany klimatu, jsou sociálně vhodné a akceptovatelné, a především jsou šetrné k životnímu prostředí,“ dodal Tichý.

Video Klimatolog Ač: většina zásob fosilních paliv musí zůstat nevytěžena
video

Klimatolog Ač: většina zásob fosilních paliv musí zůstat nevytěžena

„Líbila se mi myšlenka oslovit širokou veřejnost a představit jí tento opravdu složitý fenomén srozumitelnou formou a shrnout, co probíhající změna klimatu znamená přímo pro Česko,“ vysvětlil hlavní záměr seriálu moderátor pořadu a meteorolog ČT Michal Žák.

„Hovořili jsme i se studenty a musím říci, že nastupující generace, která je pro řešení změny klimatu velmi důležitá, přinesla řadu neotřelých a progresivních nápadů,“ doplnil Žák.

Video Studio 6
video

Michal Žák: V pořadu nás zajímal i názor nastupující generace

Energetické úspory i elektromobilita

Autoři vybrali témata, která souvisí se snižováním emisí skleníkových plynů, s přizpůsobením se dopadům klimatické změny nebo jsou kombinací obou druhů opatření, a jsou tedy klimaticky chytrými řešeními. Využití obnovitelných zdrojů, zlepšování kvality ovzduší, energetické úspory, elektromobilita a další důležité oblasti patří mezi základní obsahové komponenty pořadu.

Velký důraz klade cyklus na opatření v krajině včetně zadržování vody, která pomáhají v boji proti různým typům sucha – zemědělskému, hydrologickému i lesnímu. Tyto adaptační aktivity krajinu revitalizují, vrací do ní pestrost, druhovou rozmanitost a zvyšují její pružnost a odolnost vůči klimatické změně.

Seriál se natáčel ve třinácti krajích České republiky. Tvůrci zavítali do téměř třiceti rozmanitých lokalit od menších obcí až po největší města.

Další tři díly pořadu budou premiérově odvysílány v úterní odpoledne: 20. listopadu, 27. listopadu a 4. prosince, reprízy bude možné vidět vždy v následující pátek večer.