Drogy v Česku: Na vzestupu jsou vyvařené náplasti proti bolestem

Počet problémových uživatelů pervitinu a opiátů v Česku poprvé po devíti letech klesl. Vyplývá to ze zprávy o stavu drog v ČR za rok 2016, kterou má ČT k dispozici. Na vzestupu jsou podle ní naopak drogy vyvařované z náplastí proti bolestem obsahujících většinou látky fentanyl nebo morfin. Jejich uživatelé si je potom dávkují injekcí do těla. Nejužívanější českou nelegální drogou jsou dlouhodobě konopné látky.

Injekční stříkačky
Zdroj: ČTK/AP Autor: Armando Franca

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil na úvod tiskové konference poděkoval odcházející vládě za to, že podle něj měla odvahu v protidrogové politice mnoho změnit. Zvláště ocenil propojení jednotlivých oblastí a posílení aktivit v boji proti hazardu.

„Integrovali jsme alkohol, tabák, hazard a nelegální drogy do jedné politiky. Do té doby některá témata téměř neexistovala, když mluvím o nelegálních drogách, a obzvlášť ta oblast hazardu,“ uvedl Jindřich Vobořil.

Buprenorfin místo heroinu

Ze zprávy, kterou každý rok vydává Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, vyplývá, že neklesá počet lidí užívajících drogu buprenorfin, která je nejrozšířenějším opiátem. Ta se v posledních letech mezi uživateli značně rozšířila, protože je levnější než heroin a zároveň se s ní nedá předávkovat. Nárůst je vidět i u počtu lidí konzumujících nadměrné dávky alkoholu a stoupl i počet kuřáků.

Video Studio ČT24
video

Tisková konference k výroční zprávě o užívání drog

Od roku 2007 do minulého roku narostl počet problémových uživatelů pervitinu a opiátů o téměř sedmnáct tisíc. Letos ale počet poprvé po devíti letech klesl z téměř 48 tisíc osob na 46,8 tisíce. Zatímco v roce 2015 užívalo drogy injekčně 43,4 tisíce lidí, minulý rok jejich počet klesl na 42,8 tisíce.

Pervitin užívá 43 tisíc osob

Nejužívanější drogou u problémových uživatelů je v Česku stále pervitin. Užívá ho skoro 43 tisíc osob. Lidí, kteří jsou na něm závislí, ale už druhým rokem ubylo. Mírně klesl také počet uživatelů opiátů.

Významně méně je uživatelů heroinu, kterých se odhaduje kolem tří a půl tisíce, roste ale význam jiných opiátů. Nejrozšířenějším opiátem je droga buprenorfin, která se v posledních letech rychle šířila na černém trhu, protože je levnější náhražkou heroinu a není možné se jí předávkovat. Stále ji užívá přes sedm tisíc lidí.

V posledním roce ale začali problémoví uživatelé dávat přednost opiátovým analgetikům. Ta lékaři běžně předepisují na tlumení silné bolesti ve formě náplastí. Většinou se jedná o látky fentanyl nebo morfin, které uživatelé získávají bez lékařského předpisu z použitých náplastí ze zdravotnického odpadu, přímo od onkologických pacientů nebo od jejich příbuzných. Závislí si je potom podávají pomocí injekcí.

„Nejvyšší počet problémových uživatelů drog je tradičně v Praze a v Ústeckém kraji, tedy současně v oblastech s vysokým výskytem problémových uživatelů opiátů,“ uvedl Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

Nejužívanější nelegální drogou je konopí

Dlouhodobě nejužívanější českou nelegální drogou jsou konopné látky, které někdy v životě vyzkoušela přibližně čtvrtina lidí, v posledním roce téměř desetina a za poslední měsíc skoro šest procent dospělé populace. Počet problémových uživatelů je až 120 tisíc.

Za posledních pět let sice významně klesl počet dospívajících a dospělých do 24 let užívajících konopné látky, stále je to však u této skupiny okolo dvaceti procent uživatelů. Obliba konopí naopak výrazněji roste v další věkové skupině 25 až 34 let, vyplývá ze zprávy.

Z léčebných důvodů užilo konopí za poslední rok odhadem okolo 880 tisíc lidí. Přibližně dvě třetiny z nich užívají marihuanu s vyšším obsahem THC, tedy nikoliv průmyslové konopí nebo výrobky z něj. Konopí získávají téměř výhradně mimo oficiální distribuci.

Nejpalčivější problém: alkohol a tabák

Odborníci v analýze zkoumali také užívání cigaret a alkoholu. Za poslední měsíc se alkoholu napilo přes 70 procent lidí. Téměř o polovinu se sice zmenšil počet lidí, kteří denně pijí alkohol, a to z téměř třinácti procent na sedm. Počet lidí, kteří denně užívají nadměrné dávky alkoholu, tedy pět a více sklenic, ale narostl až ke sto tisícům.

„Alkohol je jedna z drog, která způsobuje obrovská rizika, mnohonásobně větší než některé typy nelegálních drog, i když tomu nevěříme. Nechceme tomu věřit, protože jsme na to zvyklí.“

Jindřich Vobořil

národní protidrogový koordinátor

Zároveň přibylo lidí, kteří si denně zapálí cigaretu. Podle výzkumu to může být víc než čtvrtina obyvatel, kdy odhadovaný počet kuřáků mohl stoupnout až o 400 tisíc na zhruba 2,4 milionu.

„Spolu s alkoholem vnímám problematiku tabáku jako nejpalčivější celospolečenský problém. Je třeba se zaměřit na opatření na zmírnění dopadů kouření,“ upřesnil národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Informace vychází z výroční zprávy za rok 2016, tudíž se na nich nepodepsalo letošní zavedení protikuřáckého zákona.

V roce 2017 uskutečnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti také průzkum užívání drog mezi Romy žijícími v sociálně vyloučených lokalitách. Ve srovnání s výsledky zbytku populace je mezi těmito klienty terénních sociálních pracovníků významně rozšířenější užívání legálních i nelegálních drog. Největší rozdíl je vidět u pervitinu, který se mezi romskou populací objevuje až desetinásobně více.