Nová komiksová hrdinka Brentina přibližuje život v pravěkém neolitu

Jmenuje se Brentina, žije v pravěkém neolitu a její běžný den je nově zachycen v komiksu. Autoři tak velmi originálně prezentují výsledky patnáctiletého archeologického výzkumu ve Velimi u Kolína. Den v životě neolitické ženy čtenáře přenese hluboko do pravěku, do mladší doby kamenné, kdy u nás žili první zemědělci. V úterý komiks autoři pokřtí v Palácových zahradách pod Pražským hradem.

Video Studio 6
video

Studio 6: Komiks originálním způsobem prezentuje výsledky 15letého bádání u Velimi

„Komiks Den v životě neolitické ženy je unikátní svým přístupem k výsledkům archeologického bádání. Je totiž založen na reálných archeologických nálezech, které byly objeveny v letech 2001 až 2016 během výzkumu vesnice z mladší doby kamenné, tedy neolitu, ve Velimi u Kolína,“ vysvětluje autorka knihy Veronika Mikešová.

Výzkum ve Velimi probíhá od roku 2001, kdy začal archeologický průzkum kvůli stavbě továrních hal. Neolitickou vesnici tam tvoří asi 20 domů: „S dochovanými dřevěnými konstrukcemi a třeba i dochovaným neolitickým provázkem, což je velký unikát, protože organické materiály takto staré se na našem území téměř nedochovaly,“ upozorňovala ve Studiu 6 Veronika Mikešová. 

V poslední etapě výzkumu v loňském roce byla navíc  prozkoumána vzácná, 7000 let stará studna, díky které se tato středočeská lokalita zařadila mezi významné evropské archeologické památky. Takových studen je totiž podle autorky komiksu zatím po Evropě velmi málo. 

Autoři se snažili výsledky archeologické práce představit i školákům, proto forma komiksu: Výsledky bádání převádějí do podoby zajímavých příběhů: čtenáři se tak prostřednictvím jednoho dne tehdejší obyvatelky pravěké Velimi seznamují s životem prvních zemědělců u nás.

„Říkala jsem si, že komiks jsme ještě nezkoušeli a je to velmi populární forma. Navíc byla jedním ze záměrů vzdělávací funkce. Chtěli jsme pravěký život přiblížit dětem. Dnes je rychlá doba, děti už nečtou tolik, jako jsme četli my. Komiks je stručný, ale obrazovou formou velmi názorný a dají se tam krásně zobrazit archeologické nálezy,“ vysvětlovala ve Studiu 6 autorka Veronika Mikešová. 

Komiks má dvě části, klasickou obrazovou část a část vzdělávací, která dění v příběhu dává do souvislosti s konkrétními archeologickými nálezy včetně jejich fotografií. Publikaci vydává Ústav archeologické památkové péče středních Čech.

„Zlomové období našich dějin, kterým neolit bezpochyby je, se rozhodně nedá žákům přiblížit na pár stránkách školních učebnic dějepisu a vlastivědy. Proto jsme se rozhodli předávat tyto fascinující poznatky veřejnosti snadno uchopitelnou, leč odborně podloženou formou. A není téměř nic, co by tento úkol zvládlo lépe než komiks,“ dodává vedoucí poslední etapy výzkumu ve Velimi Tomáš Chlup.

Uložit