Na jaře se budou sčítat auta, avšak s ročním zpožděním

Ředitelství silnic a dálnic schválilo dlouho odkládanou zakázku na celostátní sčítání dopravy. Výsledkem bude přehled, který ukáže na vytížená místa. Se sčítáním se ale začne až na jaře, čímž se naruší dříve pětiletý cyklus těchto statistik.

„Technicky, pokud se teď podepisuje smlouva jako taková, tak sčítání bude probíhat v roce příštím a potom musíte dát určitý čas na vyhodnocení,“ přiblížil šéf Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa. V praxi to znamená, že výsledné dopravní statistiky budou k dispozici až zhruba za rok.

Pro odborníky je přehled o využitelnosti a vytíženosti silnic zásadní informací při rozhodování, kde a jak stavět další komunikace. Data, ze kterých se v současnosti vychází, jsou stará už pět a půl roku a je potřebná jejich obnova.

Video Události
video

Stát se pustil do sčítání aut s ročním zpožděním

Roční skluz způsobí sníženou přesnost

Sčítání probíhalo vždy v pětiletých cyklech už od roku 1980. Letos ale interval stát poprvé nedokázal dodržet. Podle odborníků se časovou prodlevou výsledky zčásti znehodnotí. „Budeme muset provádět určité korekce, to představuje menší přesnost, takže je to škoda,“ uvedl proděkan Fakulty dopravní ČVUT Petr Moos. Vina za zpoždění leží zřejmě i na předchozím vedení Ředitelství silnic a dálnic. Zakázku úřad vypsal až letos, a to v době, kdy už se mělo sčítat, a teprve teď se chystá podepsat s vítězem smlouvu.

Na jaře by se každopádně okolo silnic měly objevit stovky brigádníků v reflexních vestách. Tento systém stále představuje nejspolehlivější variantu, byť pro každého z nich bude práce dost monotónní - čtyři hodiny stát u krajnice a dělat čárky za jednotlivé kategorie aut, které místem projedou. Při posledním sčítání si brigádník přišel na sto korun za hodinu. Cena pro stát pak činila asi 130 milionů korun.