Zeman jmenoval Beka rektorem, ale nesetkal se s ním

Mikuláš Bek bude rektorem Masarykovy univerzity i v dalším funkčním období. Prezident Miloš Zeman ho jmenoval, nicméně dekret mu pouze zaslal po ministryni školství.
Mikuláš Bek
Zdroj: ČTK Autor: Václav Šálek

Prezident obvykle zve rektory při jmenování na Pražský hrad, kde jim dekret předá při slavnostním ceremoniálu, Mikuláš Bek se ale tohoto postupu nedočkal. „Příslušný jmenovací dekret byl dnes zaslán ministryni školství, mládeže a tělovýchovy společně s dopisem prezidenta republiky a s žádostí o předání dekretu jmenovanému,“ řekl hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Zeman má podle něj právo zvolit si variantu, jakým způsobem dekret předá. „Může si zvolit variantu předání na Pražském hradě, může ale také zvolit variantu předat tento jmenovací dekret prostřednictvím školství a takto to pan prezident také učinil,“ dodal Ovčáček. Nevidí důvod, proč záležitost zdůvodňovat.

Ministryně školství Kateřina Valachová (za ČSSD) prezidentovo rozhodnutí o Bekově jmenování již obdržela. V pátek se má setkat s rektorem Masarykovy univerzity a požádala o setkání také prezidenta republiky. O čem přesně chce Valachová se Zemanem hovořit, nicméně ministerstvo upřesnit nechtělo. 

Miloš Zeman na návštěvě Jihomoravského kraje
Zdroj: ČTK

Spory v minulosti

Mikuláš Bek tak o svém jmenování ani nevěděl, informace k němu dorazila z médií. V minulosti ho však se Zemanem pojily spory. Na podzim 2013 neumožnil Bek Zemanovi vystoupit před studenty univerzity. Jako důvod uvedl blížící se volby do Poslanecké sněmovny a snahu udržet politickou neutralitu na akademické půdě. Prezident Beka následně dvakrát nepozval na oslavy 28. října. Na dotaz, zda za osobním nepředáním dekretu jsou osobní spory, Ovčáček řekl, že dostatečnou odpovědí je, že Zeman jmenování podepsal.

  • "K formě předání dekretu se nechci vyjadřovat, protože platí: de gustibus non est disputandum. Tedy o vkusu se sice dá vést spor, nedá se ale rozhodnout rozumnou diskusí. A vkus máme odlišný," napsal Mikuláš Bek na sociální síti.

Padesátiletý muzikolog Mikuláš Bek řídí druhou největší univerzitu v Česku od roku 2011. Znovu byl do funkce rektora navržen akademickým senátem univerzity v dubnu, přičemž byl jediným kandidátem. Dostal 41 hlasů, pět členů senátu hlasovalo proti, tři se zdrželi. S jeho jmenováním na začátku července vyslovila souhlas i vláda. 

Zlepšit mezinárodní hodnocení i mezioborovou spolupráci

Vedle jiných úkolů chce pracovat na sblížení přírodovědných a humanitních oborů. Staronový rektor chce pracovat také na posunu univerzity ve světových žebříčcích vysokých škol. Cestou k tomu má být snižování počtů studentů připadajících na jednoho učitele, větší internacionalizace školy a posilování mezioborové spolupráce na výzkumných projektech s mezinárodním přesahem. Nové funkční období Bekovi začne 1. září, potrvá čtyři roky. 

Ze životopisu Mikuláše Beka

Mikuláš BekNarodil se 22. dubna 1964 ve Šternberku.

Vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, později absolvoval doktorské studium hudební vědy na Univerzitě Karlově v Praze a v roce 2004 byl habilitován na Masarykově univerzitě pro obor muzikologie.

Nejprve pracoval na katedře hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v letech 1991 až 2004 byl odborným asistentem katedry muzikologie FF Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu hudební vědy FF UK a v letech 1999 až 2004 Ústavu hudební vědy FF MU, který i vedl.

V letech 2004 až 2005 byl prorektorem MU pro vnější vztahy, v letech 2005 až 2011 prorektorem pro strategii a vnější vztahy.

Od roku 2013 je místopředsedou České konference rektorů pro oblast vzdělávání.