Česko se potýká s nedostatkem zdravotních sester

Praha - České nemocnice bojují s nedostatkem zdravotních sester. Důvody jsou malá sociální prestiž a finanční ohodnocení tohoto povolání, ale také špatná organizace práce v nemocnicích a odchod vystudovaných sester do jiných profesí mimo zdravotnictví. Alespoň částečně pomoci při řešení tohoto problému by mohla analýza poptávky po jednotlivých zdravotnických profesích zadaná ministerstvem zdravotnictví, jejíž výsledky se v těchto dnech zpracovávají.

Sestry chybí všude

Nedostatek zdravotních sester je obecný trend v celém rozvinutém světě, výjimkou už tak v těchto letech není ani Česká republika. Povolání zdravotní sestry je podle prezidentky České asociace sester Dany Juráskové málo atraktivní hned z několika důvodů. „Je velmi těžké, bohužel nemá moc velkou sociální prestiž a není dobře finančně ohodnocené,“ domnívá se.

Dodává, že v Česku chybí sestry všude, ale nejcitlivěji jejich nedostatek dopadá na specializované profese, jako jsou například sestry na jednotkách intenzivní péče. „Chybí také jeden obor, který byl pro Česko takový typický a byli jsme na něj pyšní, a to je dětská sestra.“

Analýza poptávky

V současné chvíli probíhá zpracování velké analýzy poptávky po jednotlivých zdravotnických profesích, kterou zadalo ministerstvo zdravotnictví. Podle náměstkyně pro zdravotní péči z ministerstva zdravotnictví Markéty Hellerové nebyla tato oblast v Česku nikdy přesně sledována.

Výsledky průzkumu, který se týká nejen čísel, jež vykazují nemocnice, ale také zjišťování reálných potřeb jednotlivých zdravotnických zařízení, budou k dispozici v řádech dnů.

Kolik chybí sester?

Kolik zdravotních sester v Česku chybí, nelze přesně říct, protože v řadě případů je to dáno poměrně špatnou organizací práce v nemocnicích. „Sestry dnes mají úplně jiné vzdělání, než měly v minulosti. Většina z nich už má vystudovanou vyšší odbornou školu nebo je absolventkou vysoké školy, ale přesto v nemocnici pořád provádí práce, které náleží spíše ošetřovatelce,“ vysvětluje Hellerová.

Dalším problémem je, že počet absolventek vyšších odborných škol, které nejdou do nemocnic, ale odcházejí mimo zdravotnictví, činí v některých regionech i padesát procent.

Počet sester, které pracují v zahraničí, se pohybuje okolo tisíce. „Při množství zhruba 70 tisíc sester to není zase tak fatální číslo, ale ochota mladé generace jít pracovat do zahraničí se zvyšuje. Pokud se podmínky pro sestry v Česku nezlepší a bude to skupina lidí, která bude chtít toto povolání dělat, tak určitě do zahraničí pracovat půjde,“ doplňuje Jurásková.

Cesta ke změně

Kroků, jak navrátit sestry k pacientům, je celá řada. Jedním z nich je i změna legislativy ve smyslu odstranění všech bariér, limitací a problémů, se kterými se sestry poté v praxi potýkají. Třetím čtením v parlamentu tak například nyní prošel zákon o vzdělávání nelékařských pracovníků, ve kterém se podařilo prosadit spolufinancování specializačního vzdělávání sester ze státního rozpočtu. Dosud šla většina těchto finančních nákladů na vrub sestry.

Pracovna zdravotních sester
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24