Operátoři musí od pondělka shromažďovat údaje o volání

Praha - Operátoři budou muset od pondělka shromažďovat údaje o tom, kdo, kdy, odkud a kam volal mobilním telefonem. Evidovat budou i údaje o neuskutečněných hovorech, kdy někdo někoho třeba jen "prozvoní". První zářijový den totiž nabývá účinnosti novela zákona o elektronických komunikacích. Podle kritiků norma představuje výrazný zásah do osobních svobod a umožňuje "špiclování" lidí.

Povinnost uchovávat a za určitých okolností i předávat některé údaje měli operátoři už dříve. Novela, která do českého práva promítá nároky jedné z evropských směrnic, však jejich povinnosti rozšiřuje. Podobně jako telefonní hovory bude dokumentována i počítačová komunikace, data budou archivována půl roku.

Kritikům zákona vadí mimo jiné to, že veškeré náklady, které jsou s uchováváním dat spojeny, bude i nadále platit stát. Podle bývalého ministra vnitra za ČSSD Františka Bublana nyní platí ministerstvo vnitra operátorům za archivaci dat zhruba 300 milionů korun ročně. Další desítky milionů prý za stejnou službu platí Bezpečnostní informační služba.

Bezpečnostní výbor sněmovny přitom doporučoval, aby sněmovna tuto povinnost přenesla na operátory. Totéž prosazovala i nevládní organizace Iuridicum Remedium, která se věnuje případům omezování lidských práv. Její zástupci upozorňovali na to, že občané si ze svých daní platí vlastní sledování.

Poslanci se na jaře při bouřlivém projednávání novely přeli také o to, zda má mít přístup k údajům o telefonních hovorech jen policie, nebo i zpravodajské služby. Novela totiž obsahuje jen obecnou formulaci, že na přístup budou mít právo orgány, které k tomu budou zmocněny zvláštním zákonem.