Pýcha, pytel, pysk. Letní školy učí česky cizince i krajany

Praha -  Již po jedenácté byl dnes na pražské Karlově univerzitě zahájen měsíční kurz Čeština a česká kultura. Určený je pro cizince, kteří se chtějí naučit základy českého jazyka. Do letošního ročníku se zapsalo 160 studentů z pětatřiceti zemí, které k poznání češtiny vede plánované studium na některé z domácích univerzit, ale i zájem naučit se jazyk svých předků. Nejedná se přitom o jediný kurz tohoto druhu, který v Česku o prázdninách probíhá; v Říčanech u Prahy se češtině učí děti, které přes rok žijí s českými rodiči v zahraničí.

V případě kurzu Karlovy univerzity tvoří výraznou část žáků (60 účastníků) studenti, stipendisté programu Evropské unie Erasmus, kteří se připravují na nadcházející akademický rok. Mezi lidmi, již projevili o češtinu zájem, se ale najdou i tací, kteří sledují kořeny svých rodin. Například Vídeňanka Julia Krajčík se zapsala kvůli otcovu původu.

„Můj táta se narodil v Praze. Doma ve Vídni jsme mluvili česky, ale nemluvím tak dobře, jak bych chtěla,“ řekla s tím, že jazyk využije i ve svém zaměstnání; jako zaměstnankyně rakouského parlamentu se dostává do kontaktu i s delegacemi z Česka.

Mezi nejčastější účastníky kurzu patří právě Středoevropané, tedy Poláci, Němci a Rakušané, dále také Rusové a z exotických destinací o české vzdělání projevil zájem i Novozélanďan nebo Íránec.

Podle vedoucí kurzu a zástupkyně ředitelky studijního střediska Albertov Marie Poláčkové pořadatelé chtějí, aby se studenti seznámili s českým kulturním životem i jinak než běžní turisté. Vedle studia češtiny se proto setkají například s fotografem Janem Šibíkem, režisérem Bohdanem Slámou či cimbalistkou Zuzanou Lapčíkovou.

Mladí krajané se učí česky
Mladí krajané se učí česky

Přínos? Nejen pády a vyjmenovaná slova, ale i pestrost kultur

Pražský kurz češtiny přitom zdaleka není jedinou výukou domácího jazyka, která v létě probíhá; Olivova nadace s podporou ministerstva zahraničí připravila lekce podobné těm pražským, určeny jsou ovšem primárně dětem a dospívajícím, kteří sice mají české rodiče, ale narodili se a žijí v zahraničí. Čtrnáct žáků má na zdokonalení se v psaném a mluveném projevu celkem tři týdny.

Mezi účastníky Olivova prázdninového kurzu jsou děti žijící v Číně, Spojených státech, válčící Sýrii, Švédsku nebo na Ukrajině. „Každý přinese něco ze své kultury a obohatí tím ostatní, což je skvělé. Samozřejmě také co dítě, to odlišná osobnost,“ zdůraznila další přínos letní školy ředitelka nadace Věra Doušová.

K českému původu se ve světě hlásí podle různých statistik přes dva miliony lidí, nejvíc pak ve Spojených státech, česky ale umí jen část. Kurz podpořilo ministerstvo zahraničních věcí. „Pro tuto věkovou kategorii je to jedna z mála možností, jak se o prázdninách učit česky,“ konstatoval zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Stanislav Kázecký.

Video Reportáž Antonína Šimůnka
video

Reportáž Antonína Šimůnka

Reportáž Antonína Šimůnka

OU - 30.7.12

Reportáž Milana Brunclíka