Vědci vyvinuli test, který by mohl z krve odhalit přes 50 typů rakoviny

Nově vyvinutý test může v budoucnu pomoci z jediného vzorku krve odhalit více než 50 typů rakoviny ještě před tím, než daný člověk pocítí jakékoli příznaky. Zkoumá totiž v krvi přítomnost volné DNA z bujícího nádoru a pomocí strojové analýzy jejích modifikací dokáže určit nejen to, zda konkrétní pacient trpí rakovinou, ale i to, o jaký typ rakovinného onemocnění se jedná. Informoval o tom server BBC. Slibné výsledky výzkumu zveřejnil tým vědců z amerických a britských univerzit a výzkumných institucí v odborném časopise Annals of Oncology

Podle expertů byly při dosavadních zkouškách pozitivní testy z 99 procent správné, klíčová ale bude další fáze výzkumu. V té se budou zaměřovat na to, zda testy nepomíjejí některé případy, a neposkytují tak pacientům falešné ujištění, že jsou zdraví nebo naopak.

Nový test je založen na analýze takzvané methylace DNA z nádorů, která volně cirkuluje v krevním oběhu. Výsledky analýzy pak porovnává počítač pomocí algoritmů s předem zadanými daty získanými od pacientů trpících rakovinou. Podle vědců dokáže odhalit i nádory v raném stadiu, i když vyšší úspěšnost má test v pozdějších fázích nemoci. V 96 procentech případů test při klinických zkouškách správně určil i typ rakoviny, kterou daný pacient trpí.

První linie v boji proti rakovině

„Tento krevní test má, zdá se, všechny předpoklady, aby se dal využít v populaci jako jakýsi všeobecný test pro screening nádorů,“ uvedl jeden z autorů studie Geoff Oxnard. „Než se ale začne šířeji používat, musíme ověřit výsledky z klinických zkoušek a plně pochopit, jak funguje,“ dodal.

Vědci do počítačového systému zadali známá data 2800 onkologických pacientů a pak pomocí něj testovali vzorky krve 3052 účastníků výzkumu, z nichž jedna polovina rakovinou trpěla a druhá nikoli. Z testů se například podařilo správně diagnostikovat 63 procent pacientů s rakovinou slinivky v raném stadiu, v pokročilém stadiu už byly testy úspěšné ve 100 procentech případů.

„Možnost odhalit rakovinu v raných stadiích, kdy je méně agresivní a lépe léčitelná, má obrovský potenciál zachraňovat životy a my potřebujeme technologické inovace, které by tento potenciál uvedly do praxe. Ačkoli tento test je teprve v úvodní fázi zkoušek, výsledky jsou velice povzbudivé,“ uvedl britský onkolog David Crosby.