Stádo českých zubrů doplnilo pět samic z Polska. Podívejte se na video z jejich vypouštění do přírody

Česká republika je bohatší o pět dalších zubrů.  Do oblasti mezi Milovicemi a Benátkami nad Jizerou ochranáři vypustili pět samic z polského Bělověžského pralesa, které by měly pomoci tento druh zachránit.

Na pastvinu v bývalém vojenském prostoru mezi Benátkami nad Jizerou na Mladoboleslavsku a Milovicemi na Nymbursku dorazilo pět nových samic zubrů.

Pocházejí z Bělověžského pralesa, tedy nejslavnějšího chovu zubrů na světě. Transport z Polska i následné vykládání zubrů se uskutečnil bez problémů a podle plánu, řekl ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.

„Transport dorazil k Benátkám již v noci, ráno v osm jsme pak začali zubry překládat a vypouštět na pastvinu,“ řekl Dostál. Převozy velkých zvířat bývají podle něj poměrně rizikové, poslední samici zubra ochranáři vypouštěli ještě v půl dvanácté dopoledne.

  • Zubři patří v Česku k původním živočišným druhům. Právě z území středních Čech jsou jedny z posledních archeologických nálezů dokládajících přítomnost zubrů na českém území. V současnosti žijí u nás zubři také v několika oborách.

Ve středočeské rezervaci dosud žilo osm dospělých zubrů: jeden samec a sedm samic. Dospělé zubry doplňují čtyři mláďata, která se v rezervaci narodila, jedno loni a tři letos. Posílení stáda zvýší podle Dostála jeho genetickou rozmanitost a dosah pastvy, která zajišťuje ochranu vzácné stepní vegetace před zarůstáním náletovými křovinami. Ode dneška tak bude v rezervaci sedmnáct zubrů.

Původní stádo do rezervace dorazilo na konci roku 2015 a celá rezervace velkých kopytníků má kolem 160 hektarů. V bývalém vojenském prostoru mezi Benátkami a Milovicemi žijí kromě toho dvě stáda divokých koní a stádo zpětně šlechtěných praturů. Od roku 2015 se na pastvině narodily tři desítky mláďat.

Jak zachránit zubry

Ještě v roce 1993 evidovala plemenná kniha v České republice jen šestnáct zubrů ve třech zoologických zahradách. V roce 2000 bylo v ČR osmatřicet kusů ve čtyřech soukromých chovech a třech zoo.

Celosvětová čísla počtu zubrů za rok 2016 ještě nejsou známa. V roce 2015 tvořilo celosvětovou populaci 6083 zubrů. Pro záchranu tohoto druhu je přitom podle odborníků potřeba dosáhnout počtu nejméně deset tisíc kusů.