Opuštění Facebooku má fyziologické důsledky. Klesá stres, ale i spokojenost s životem

Nová studie ukázala spojení mezi tím, když se uživatel rozhodne opustit Facebook, a úrovní hormonu kortizolu, který je zodpovědný za stres.

Vědci popsali tento fenomén v odborném časopise Journal of Social Psychology. Zkoumali 138 běžných uživatelů Facebooku – 51 mužů a 87 žen ve věku od 18 do 40 let. Rozdělili je do dvou skupin. Členové té první v průběhu studie používali sociální síť tak, jak byli zvyklí. Druhá skupina Facebook na pět dní opustila.

Před studií i po ní odebrali vědci zkoumaným lidem vzorky slin, aby zjistili, jestli se nezměnila hladina kortizolu v jejich tělech. Kortizol slouží jako látka, která signalizuje přítomnost stresu. Vědci popsali, že když lidé opustí Facebook, hladina kortizolu se snižuje. Dlouhodobě vyšší úroveň kortizolu přitom má negativní dopad na lidské zdraví – z toho by se mohlo zdát, že opustit Facebook je pro lidské zdraví prospěšné.

  • Kortizol zvyšuje pohotovost organismu při zátěžových situacích (stresech, infekčních chorobách, velké tělesné námaze, dlouhodobém hladovění). Jeho účinek na metabolismus by se dal jednoduše popsat jako katabolický, antianabolický a diabetogenní. V játrech má však efekt anabolický. Kortizol se zúčastňuje přeměny všech základních živin.

Jenže problém je složitější. Tento výzkum byl jen krátkodobý; během pěti dnů, které vědci analyzovali, lidé opravdu měli nižší úroveň kortizolu. Jenže když vědci porovnávali další studie věnující se opuštění Facebooku, našli několik nesrovnalostí.

U těch, kdo opustili Facebook, se totiž dlouhodoběji projevuje menší spokojenost. Některá data dokonce naznačují, že větší radost ze života přináší opětovný návrat k Facebooku. „Ti, kdo byli ve skupině, která s Facebookem v průběhu experimentu skončila, měli průměrně nižší úroveň kortizolu, ale také menší uspokojení ze života,“ upozornili vědci.

„Naše výsledky ukazují, že typický uživatel Facebooku může příležitostně cítit, že přemíra informací z této sítě je pro něj náročná – a prázdniny od Facebooku od tohoto stresu mohou ulevit, přinejmenším krátkodobě,“ píšou vědci.

Autoři práce zdůrazňují, že Facebook je dnes pro miliony uživatelů základním sociálním nástrojem a lidem přináší spoustu výhod. Odříznout je od nich má na kvalitu života negativní dopad.

Komplexní výzkumy

Tato studie byla poměrně drobná, pouhých 138 uživatelů je málo k tomu, aby vznikl objektivní obraz celého jevu; k tomu by bylo potřeba nejméně desetkrát větší množství zkoumaných osob.

Navíc se rozchází v závěrech s některými staršími studiemi, které se věnovaly spokojenosti uživatelů Facebooku. V práci z roku 2013 například vědci popsali, že čím déle člověk Facebook používá, tím méně je spokojený se svým životem. Další práce ze začátku roku 2016 prokázala, že už po dvou týdnech bez Facebooku je člověk spokojenější.