Nošení brýlí souvisí s vyšší inteligencí, prokázal průzkum na 300 000 lidí

V hollywoodských filmech jsou obvykle brýle spojené s inteligencí. Silné obroučky na tváři téměř vždy naznačují, že někdo hraje vědce, experta nebo jen génia. Experti z Edinburgské univerzity teď zjistili, že inteligentní lidé mají skutečně o 30 procent větší pravděpodobnost, že budou mít geny spojené se slabým zrakem. Vědci zkoumali přes 300 000 lidí.

Jde o největší práci na takové téma, která zatím vznikla, autoři ji vydali v odborném časopise Nature Communications. Závěr zní: potřeba nosit dioptrické brýle je spojená s vyšší inteligencí. 

Edinburští vědci analyzovali genetické a kognitivní údaje o přibližně 300 000 lidí ve věku 16 až 102 letech z Velké Británie. Výzkum ukázal, že „existuje překryv mezi kognitivními funkcemi, reakční dobou a mnoha zdravotními proměnnými, jako je kvalita zraku, hypertenze nebo dlouhověkost.“

Konkrétně lidé s vyšší inteligencí měli asi o 30 procent vyšší pravděpodobnost, že budou mít geny spojené s nošením dioptrických brýlí. Současně se ukázalo, že inteligence je sice spojená s horším zrakem, ale také s mnoha zdravotními benefity. Lidé s vyšší inteligencí mívají méně zdravotních problémů – týká se to například angíny, rakoviny plic nebo deprese.

Co je příčina, co následek?

Je přitom důležité uvědomit si, že se jedná jen o korelaci, nikoliv o kauzalitu. Jde o klasickou vědeckou zásadu, která ukazuje, že pokud existuje nějaký vztah mezi dvěma jevy, nelze z toho ještě vyvozovat, že jeden je příčinou a druhý následkem.

Současně autoři práce podotýkají, že samotný pojem inteligence je v poslední době velmi zpochybňovaný a značně individuálně i kulturně proměnlivý. Také spojitost inteligence s geny je komplikovaná. 

Existuje mnoho přímých i nepřímých důkazů o tom, že lidé si inteligenci s brýlemi spojují, ať už nějaké opravdové spojení existuje, anebo ne. Roku 2008 například vyšla psychologická práce, která prokázala, že lidé věří advokátům s brýlemi více než těm, kteří je nemají.