Jak se lišily Charta 77 a 2000 slov? Studenti v Historické laboratoři zkoumají moderní dějiny

Události: HistoryLab otevírá dějiny porozumění studentů (zdroj: ČT24)

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) zprovoznil aplikaci HistoryLab, která využívá možností digitálního prostředí k lepší orientaci v novodobých dějinách. Aplikace je určena učitelům i žákům. Ti s její pomocí můžou porovnat třeba dokument 2000 slov s prohlášením Charty 77. Žáci tam naleznou i dobové fotografie, které ilustrují látku probíranou v dějepisu.

Jak Historickou laboratoř zapojit do výuky, se mohou učitelé naučit během seminářů, které ÚSTR organizuje. „Učitelé si chválí třeba to, že žáci, které nebaví dějepis, se najednou do výuky zapojují,“ přibližuje Čeněk Pýcha z ústavu.

Dějiny obrazem

Aplikace zatím nabízí deset cvičení a postupně se bude rozrůstat o další. Jedno z nich se věnuje například osobnosti Tomáše Garriguea Masaryka, jiná se zas zabývají třeba železnou oponou. Aplikace také umožňuje interaktivní využití dobových fotografií ve výuce.

Nick Ut / Dívka z Trang Bang (Vietnam, 1972)
Zdroj: ČT24/Marie Kohoutová

Příkladem může být slavný snímek fotografa agentury Associated Press Nicka Uta z června 1972, na kterém plačící vietnamské děti pronásledované jihovietnamskými vojáky utíkají před napalmovým útokem.

„V tomto případě si žáci mohou uvědomit, jak mohou fotografie i v dnešním světě mobilizovat veřejné mínění. O fotografii Nicka Uta se říká, že ukončila válku ve Vietnamu,“ uvedl dříve Kamil Činátl z ÚSTR.

Interpretaci otevřená historie

S aplikací pracují třeba na Gymnáziu Přírodní škola. Studenti kvarty porovnávali zásadní dokument Pražského jara 2000 slov s textem Charty 77 a podle užitých sloves hodnotili jazyk, kterým jsou texty napsané.

„U Charty to je mnohem mírnější,“ shrnula zjištění jedné z pracovních skupin studentka kvarty Květa Novotná.

Na konci cvičení studenti sepsali své závěry a učitel je následně zpracoval. „Minimálně u dvou, u tří skupin bylo vidět, že se vlastně neshodli. To je super, protože to naznačuje, že historie je otevřená našemu porozumění,“ chválí si práci učitel Jaroslav Najbert.

Semináře Ústavu pro studium totalitních režimů v oblasti vzdělávání ročně absolvuje přes 600 učitelů. Vedle aplikace HistoryLab pro studenty spustil ústav také tematický web k Chartě 77 nebo připravil komiks k případu umučeného kněze Josefa Toufara.