Astronomové objevili obří vesmírnou zeď tvořenou galaxiemi. Je to jedna z největších struktur v kosmu

Astronomové oznámili, že objevili jednu z největších struktur ve známém vesmíru. Jedná se o „zeď“ galaxií, která má délku asi 1,4 miliardy světelných let. Je Zemi natolik blízká, že je podle vědců s podivem, že se ji nepodařilo odhalit dříve.

Mezinárodní vědecký tým popsal gigantický objekt připomínající zeď nebo závěs v odborném časopise Astrophysical Journal. Nejde o jednolité těleso, ale o jakousi záclonu složenou z tisícovek galaxií a množství plynu a prachu, která pokrývá jižní (při pohledu ze Země) část vesmíru. Vědci ji podle místa, kde v kosmu leží, začali říkat Zeď Jižního pólu.

Jak vypadá galaktická zeď

Galaxie nejsou v kosmu rozmístěné nepravidelně. Ve skutečnosti jsou shromážděné do jakýchsi mohutných vláken uprostřed obrovských ploch vesmírné prázdnoty. Každé takové vlákno je vlastně struktura galaxií, která se táhne miliony světelných let.

Jde o největší známé struktury, které věda zatím odhalila. Kromě té nově objevené už astronomové popsali řadu dalších, například Velkou zeď, Sloanovu velkou zeď a další. Společně tyto zdi tvoří kosmickou síť nebo pavučinu. Právě poznání této struktury je jedním z hlavních cílů astronomie – může totiž prozradit více o povaze celého vesmíru, o jeho vzniku i osudu, který ho čeká.

Tato nově odhalená zeď je výjimečná v tom, že je na kosmické poměry nesmírně blízko Země – nachází se jen asi 500 milionů světelných let směrem na jih. Leží téměř za Mléčnou dráhou, tedy v místě, kam díky světlu jejích hvězd není ze Země pořádně vidět.

Z toho důvodu bylo velmi složité ji odhalit, její svit byl ukrytý jako žárovka za Sluncem. Astronomové využili k výzkumu oblasti několik různých technologií, od sledování takzvaného rudého posunu hvězd až po měření vzájemného gravitačního působení galaxií.

Právě poslední zmíněný způsob zabral. Nejčastěji se používá na hledání temné hmoty, ale dají se tak odhalit i další velmi hmotné kosmické objekty. Díky takto získaným datům byli astronomové poprvé s to popsat rozměry a strukturu Zdi Jižního pólu.