Protikoronavirová omezení čistí vzduch. V Evropě je méně oxidu dusičitého

Znečištění ovzduší nad evropskými metropolemi je v době opatření zavedených ve snaze omezit šíření koronaviru výrazně nižší než ve stejné části loňského roku. Ve čtvrtek o tom na základě analýzy nových dat satelitního programu Copernicus informovala Evropská kosmická agentura (ESA). Oxidu dusičitého je zřejmě nad některými metropolitními oblastmi zhruba o padesát procent méně.

Nová zjištění potvrzují závěry dřívějšího výzkumu založeného na datech z období mezí 14. a 25. březnem. Nyní vědci z nizozemského meteorologického úřadu KNMI analyzovali údaje shromažďované od 13. března do 13. dubna.

Průměrné hodnoty porovnávali s těmi z jara 2019. Experti v propočtech zohledňují koncentrace oxidu dusičitého za delší časové úseky, aby do výsledků co nejméně promlouvaly výkyvy v lidské činnosti a počasí.

I při práci s daty z celého měsíce autoři výzkumu upozorňují na možné nepřesnosti, pokles v míře znečištění je nicméně nezpochybnitelný. V ovzduší nad Madridem je v meziročním srovnání přibližně o 48 procent méně oxidu dusičitého. 

Podobné jsou výsledky u Říma a Milánu. Nad Paříží dokonce podle nizozemských expertů koncentrace klesla asi o 54 procent. Zmíněný plyn vzniká při provozu elektráren a dalších průmyslových zařízení a produkují jej také spalovací motory.

Plyn může mít negativní vliv na zdraví

Výskyt oxidu dusičitého může mít značné negativní důsledky pro veřejné zdraví, zvyšuje pravděpodobnost, že se u obyvatel objeví potíže s dýcháním, vysvětluje ESA. Nová zjištění o poklesu koncentrace se týkají období, kdy Itálie, Španělsko, Francie a další evropské země zaváděly dosud stále platná plošná omezení v souvislosti se šířením koronaviru.

Itálie celostátní karanténu zavedla ještě v první polovině března, krátce nato vyhlásily podobná opatření vlády v dalších státech včetně Česka. Společenský život v mnoha evropských metropolích se v březnu prakticky zastavil, mnohé továrny přerušily výrobu a provoz spadl na zlomek běžné úrovně.

Karanténní opatření zůstanou v Evropě v platnosti i v následujících týdnech a ESA uvádí, že tým z KNMI bude nadále situaci monitorovat. Cílem je podrobně popsat také vývoj v severněji položených zemích, kde je míra znečištění v důsledku počasí proměnlivější.