OECD: Chronická cukrovka se v Unii vyhýbá severu, ve Francii ji má každý desátý

Chronickou cukrovkou mělo v roce 2014 trpět bezmála třicet milionů obyvatel Evropské unie. Podle zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která vyšla k příležitosti Světového dne diabetu, představovali pacienti téměř sedm procent unijního obyvatelstva ve věku nad 15 let. Nejpostiženější je Francie, kde nemocí trpí každý desátý člověk.

Podíl osob hlásících chronický diabetes se mezi věkovými skupinami výrazně liší. Vyšší je zejména u starších lidí. Mezi pětašedesátým a čtyřiasedmdesátým rokem života trpělo chronickým diabetem v EU 16,3 % lidí, u pětasedmdesátníků nebo starších šlo o téměř pětinu. U věkových skupin pod pětačtyřicet let byla tato hodnota nižší než 2 %.

Procento osob trpících cukrovkou ve státech EU (2014)
Zdroj: OECD

Vzorec je také jasný u úrovně vzdělání: podíl diabetiků v EU klesá s tím, jak dosažené vzdělání roste. Zatímco procento lidí, kteří hlásili chronický diabetes, dosáhlo 10,8 % u osob s nízkou úrovní vzdělání, u osob se středním vzděláním to byla téměř polovina (5,7 %). Ještě nižší byl podíl u vysokoškolsky vzdělané populace, pouze 4,2 %.

Nejvyšší podíl osob hlásících chronický diabetes je ve Francii

Mezi členskými státy EU trpělo chronickou cukrovkou méně než 5 % populace ve věku 15 let a více v Litvě, Dánsku a Irsku nebo Švédsku. Méně než 5 % nemocných bylo také v Rakousku.

Procento osob trpících cukrovkou ve státech EU (2014)
Zdroj: OECD

Na druhém konci spektra vystupuje Francie, kde chorobou trpěl každý desátý. Po Francii následovalo s nejvyšším podílem nemocných Portugalsko (9,3 %) a Řecko (9,2 %).

Sklony k nemoci bývají vrozené

S cukrovkou se loni léčilo přes 861 500 Čechů, dalších asi 300 000 o ní zatím neví. Naprostá většina pacientů (91,7 procenta) má diabetes druhého typu, který je spojován s nadváhou a nezdravým životním stylem. Vyplývá to ze Zdravotnické ročenky ČR pro rok 2016, kterou zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky.

Za minulý rok byla nemoc nově zjištěna u 115 800 pacientů, téměř 600 u mladších 19 let. Mezi léčenými nemocnými bylo více žen (437 400) než mužů (424 000). Sklony k nemoci jsou podle odborníků částečně vrozené, špatným životním stylem se dají nastartovat nebo zhoršit. 

Podle zdravotnických statistik se snížil počet komplikací cukrovky. V předchozím roce 2015 jich bylo 248 000, loni o pět tisíc méně. Z nich bylo 44 procent postižení ledvin, 39 procent poškození zraku a 17 procent poškození nohou, takzvaná diabetická noha. Téměř 10 000 z nich skončilo amputací.

Diabetici umírají průměrně o osm let dříve než zdraví lidé

V pracovní neschopnosti kvůli cukrovce skončilo 3200 pacientů, invalidní důchod pobíralo 11 000 osob. Diabetici umírají průměrně o osm let dříve než zdraví lidé, nejčastěji na nemoci srdce a cév. Za loňský rok zemřelo 26 982 osob s diabetem, 3766 v důsledku nemoci.

Počty léčených diabetiků v České republice
Zdroj: ČTK

V roce 2045 by na světě mělo podle odhadu odborníků z Mezinárodní diabetologické federace být až 629 milionů nemocných cukrovkou. Sklony k nemoci jsou podle odborníků částečně vrozené, špatným životním stylem se dají nastartovat nebo zhoršit.

Diabetici umírají průměrně o osm let dříve než zdraví lidé, nejčastěji na nemoci srdce a cév.

Léčba diabetu spotřebuje pět až 15 procent celkových nákladů v českém zdravotnictví. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna, u níž je pojištěno asi 60 procent Čechů, vydala loni na léčbu cukrovky 6,87 miliardy korun. Za tři roky tato částka vzrostla o 800 milionů. Téměř 4,2 miliardy korun šlo na léky na předpis.