Na výsledek šetření Čapího hnízda jsem hrdý, říká šéf OLAFu. Jakýkoliv politický tlak vylučuje

Rozhovor Lukáše Dolanského s generálním ředitelem Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) (zdroj: ČT24)

„Odváděli jsme svou práci neutrálně a na výsledek jsem hrdý.“ V rozhovoru se zpravodajem ČT v Bruselu Lukášem Dolanským to uvedl generální ředitel Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) Nicholas Ilett. Reagoval tak na tvrzení českého designovaného premiéra Andreje Babiše, který v souvislosti s kauzou Čapího hnízda opakovaně řekl, že OLAF není nezávislý a věc je zpolitizovaná.

Cítili jste nějaký nátlak při šetření tohoto případu?
Ne, na mě žádný politický tlak rozhodně při šetření tohoto případu nebyl, ani tlak takovýto případ šetřit. Věnovali jsme se naší práci, když jsme získali dostatečné informace, otevřeli jsme šetření a postupovali jsme jako obvykle. Samozřejmě jsem si uvědomil, že zde byl zájem médií, politický zájem na tomto vyšetřování, ale my jsme odváděli svou práci neutrálně a já jsem hrdý na výsledek.

Objevila se velká kritika ze strany českého premiéra v tom smyslu, že OLAF není nezávislý a že tato kauza byla zpolitizována. Jak na to reagujete a jak se pracuje v takovém prostředí?
Rozhodně odmítám, že by na mě byl vyvíjen jakýkoliv politický nátlak nebo na mého předchůdce Giovanniho Kesslera. Kategoricky tvrdím, že po dobu, kdy jsem pracoval pro OLAF pod dvěma generálními řediteli, jsem nikdy nebyl pod politickým vlivem z Evropské komise, které se zodpovídáme.

Samozřejmě, že se objeví občas politické komentáře od poslanců, národních politiků, od lidí u moci, to je součást naší práce a někdy toto prostředí je snadnější pro práci, někdy je to více stresující, ale my jsme trénovaní profesionálové, kteří se vypořádají se stresem, a jsem velice hrdý na práci vyšetřovatelů v terénu. Ukázali skvělou kvalifikaci a morální a fyzickou odvahu.

Rovněž se hovořilo o načasování zveřejnění výsledků šetření. Cítil jste nějaký tlak na to, kdy by mělo být šetření ukončeno a kdy by měly být zveřejněny výsledky?
Ne, žádný tlak na to, abychom pracovali podle nějakého harmonogramu. Tuto práci lze dělat tak, že budeme sledovat své vlastní postupy bez jakéhokoliv ohledu na externí politické okolnosti a o to jsem se postaral, aby to tak bylo i v tomto případě.

A jestliže lidé mají jiný názor na výsledky šetření, tak samozřejmě to, co my předkládáme, není nic finálního. Jsou to určité závěry, které předkládáme národním úřadům, evropským úřadům, podle okolností této zprávy. Potom s nimi pracují úřady v oblasti soudnictví a finančních záležitostí. A pakliže jsou závěry rozporovány, tak jsou prověřeny soudy na národní či evropské úrovni nebo obou úrovních, a potom se rozhodne o výsledku.

Ten případ byl specifický, protože se týkal českého premiéra. Bylo zde něco, na co jste si dávali pozor při práci na této kauze, něco specifického?
Měli jsme i jiné případy, které se vztahovaly k prominentním osobám. My jsme samozřejmě nevyšetřovali osobu českého premiéra. Vyšetřovali jsme ekonomický, hospodářský subjekt, který, jak říkáte, měl určitý vztah k této osobě, a uvědomovali jsme si, že to jsou fakta, a věnovali jsme se práci tak jako v jiných případech, které se vztahovaly k prominentním osobám a tak to bude i v budoucnu.

A poslední otázka. Jaká byla spolupráce s českou stranou?
Spolupráce s českou stranou byla dobrá. Já jsem nebyl vždycky v té linii velení, ale rozumím, že zde byla dobrá spolupráce s českou policií.