Jak vysvětlit mladým lidem nebezpečí nacionalismu? Čeští kantoři se to jezdí učit na Balkán

Události ČT: Čeští a slovenští kantoři se učí o nacionalismu na Balkáně (zdroj: ČT24)

Kam vede nacionalismus a radikální extremismus – tak se jmenuje projekt nevládních organizací a Evropské unie, který se zaměřuje na české a slovenské učitele. Má ukázat, že válka a zabíjení civilistů se v Evropě odehrávaly i velmi nedávno a poměrně blízko, a to v bývalé Jugoslávii. Učitelé tak v rámci studijních cest navštěvují místa spojená s konfliktem z 90. let a setkávají se s lidmi, kteří válku zažili.

Podle autorů projektu by se v rámci prevence nacionalismu, radikalizace a extremismu u mladých lidí mělo více pracovat s jim bližším příkladem, než je holocaust a místa paměti s ním spojená. Zaměřuje se proto na války v bývalé Jugoslávii a pracuje s příběhy místních lidí.

„Ten konflikt je nám určitě bližší než konflikty, které probíhaly v minulosti. Je to konflikt ve slovanském světě, který je nám blízký, kam někteří navíc jezdí na dovolenou,“ říká koordinátor projektu pro Českou republiku Michael Murad. 

Projekt se kantorům snaží přiblížit zejména období před válkou, aby bylo zřejmé, jak se postupně začalo objevovat napětí ve společnosti, ale i konkrétní příběhy z války a po válce.

Čeští a slovenští učitelé, kteří se projektu účastní, se tak vydávají po stopách války v chorvatském Vukovaru či bosenských městech Sarajevu a Tuzle.

„Ty emoce, které se tu na mě vyvalily – uvědomila jsem si, že jsem v té době už žila,“ říká Barbora Ulrichová z 1. soukromého gymnázia v Bratislavě.

„Pro mě je důležité vidět to na vlastní oči, ne to jen vidět v dokumentu nebo to číst v nějaké knížce. Potřebuji se s těmi lidmi setkat,“ dodává Ivan Machek z Gymnázia Ostrov nad Ohří.

Projekt má ukázat, že válkou trpí všechny strany stejně

Své příběhy jim vyprávěli lidé, kteří přežili válku a prošli peklem zajateckých táborů, konkrétně Srb Janko Samoukič, Chorvat Stanislav Krezič a bosenský muslim Amir Omerspahič. Dřív bojovali proti sobě, teď společně bojují za jedinou věc: aby se válka do Bosny a Hercegoviny nevrátila.

„My jsme pochopili, co válka přinesla. A válka přinesla jenom zlo, ani jednomu národu tady nedala nic dobrého,“ vypráví muslim Omerspahič.

„Pro mě je důležité, aby nikdy neumírali ani příslušníci ostatních národů v Bosně, nejen z mého. Před válkou jsem měl mnoho přátel jak mezi muslimy, tak mezi Chorvaty. A teď nevím, jestli jsou živí,“ pokračuje Srb Samoukič.

„Válka je to nejhorší, co může lidi potkat. Nejenom pro toho, kdo to zažil , ale i pro toho, co to jenom sledoval,“ doplnil Chorvat Krezič.

Čeští a slovenští učitelé se v Bosně setkali se zástupci všech válčících stran záměrně. Má jim to ukázat, že válka nemá vítěze a všechny strany trpí bez rozdílu stejně. „Potkáváme hodně lidí, kteří v té válce zůstali normální, nepodlehli té nenávisti nebo pomstě,“ podotýká vedoucí projektu Kamil Sládek.

Projekt společně pořádají nevládní organizace z Česka, Slovenska, Chorvatska a Bosny, většinu peněz na něj poskytla Evropská unie. Pokračovat má i v příštích letech.