Evropská komise posunula řízení s Maďarskem ohledně neziskovek do další fáze

Evropská komise do další fáze posunula řízení, které od července vede s Maďarskem kvůli jeho zákonu o nevládních organizacích. Do Budapešti poslala takzvané odůvodněné stanovisko s tím, že vláda má měsíc na odpověď. Pokud maďarská reakce nebude uspokojivá, může komise věc předat evropskému soudu.

Komise k dalšímu kroku přistoupila poté, co v polovině srpna obdržela maďarskou reakci. Vysvětlení z Budapešti však vážné obavy unijní exekutivy nerozptýlilo.

Zákon o nevládních organizacích schválil parlament v Budapešti v červnu. Zpřísňuje kontrolu úřadů nad nevládními organizacemi finančně podporovanými ze zahraničí.

Organizace s ročním příspěvkem ze zahraničí nejméně 7,2 milionu forintů (613 tisíc korun) se mají registrovat a informovat maďarské úřady o svém financování. Pokud tak neučiní, budou jim hrozit vysoké pokuty a zákaz působení. Budou se také muset označovat za organizace využívající zahraniční financování.

Schválený zákon je ale ve srovnání s původní podobou mírnější. „Například informaci o tom, že jsou neziskové organizace placené ze zahraničí, nebudou muset uvádět na všech dokumentech a při veškeré komunikaci, jak tomu bylo v původním návrhu,“ uvedl už dříve zpravodaj ČT Lukáš Mathé.

Podle kritiků vlády premiéra Viktora Orbána je zákon součástí širší snahy vlády dostat pod kontrolu nezávislé instituce v zemi.

Podle názoru komise maďarský zákon o nevládních organizacích omezuje právo na svobodu shromažďování, neboť jim může bránit získávat prostředky, a tedy vykonávat svou práci. Zavádí prý také neproporční omezení volného pohybu kapitálu a vyvolává otázky ohledně práva na soukromý život a ochrany osobních údajů.