ODS k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Možnost posílat 1 % ze sociálního pojištění na důchod svých rodičů, větší adresnost soc. dávek, vyšší volnost v pracovněprávních vztazích

Funkční rodina je základní stavební kámen lidské společnosti, a stát ji proto musí cíleně podporovat a chránit, nikoli se ji snažit nahrazovat alternativním uspořádáním partnerského soužití. Stát musí také zajišťovat nezbytnou pomoc těm, kteří si nemohou pomoci sami – seniorům, lidem se zdravotním postižením, ohroženým dětem a všem dalším potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostanou do tíživé životní situace. Měl by tak činit jen na přechodnou dobu, nikoli celoživotně. Pravicová sociální politika není podporou programových povalečů, kteří zneužívají současný děravý sociální systém.
Zavedeme možnost posílat 1 % důchodového pojištění jako příspěvek na důchod přímo svým rodičům nebo prarodičům, kteří jsou v penzi, a daňové úlevy a měsíční odměnu lidem, kteří se trvale starají o postiženého člena rodiny v domácím prostředí. Zrušíme některá ustanovení zákoníku práce, která přehnaně zasahují do smluvní volnosti mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.