ANO k tématu Zdravotnictví

Zdravotnictví zůstane jednou z hlavních veřejných služeb. Posílíme prevenci a budeme pokračovat v elektronizaci. Zajistíme lepší dostupnost léků.

Chceme moderní nemocnice – masivně investujeme do zdravotnictví s využitím národních a evropských zdrojů, a to jak do budov, tak přístrojového vybavení. Nedopustíme jejich privatizaci.

Zahájíme výstavbu námi připravených strategických investic v nemocnicích, jako jsou například nová porodnice ve FN Brno, pavilon chirurgických oborů ve FN Plzeň či centrální urgentní příjem v Thomayerově nemocnici.

Budeme realizovat náš Národní plán boje proti rakovině. Vybudujeme špičkový onkologický institut.

Sloučíme Vojenskou zdravotní pojišťovnu se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra.

Podpoříme soběstačnost výroby léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Posílíme regulaci reexportu léčiv.

Komplexní elektronizace zdravotnictví je naši prioritou. Přijmeme zákon eHealth, elektronizaci veškerých žádanek, poukazů a další zdravotnické dokumentace, aby k ní měl online přístup jak lékař, tak pacient. Vše bude zdarma.

Posílíme kybernetickou bezpečnost nemocnic.

Zlepšíme financování a personálně posílíme orgány ochrany veřejného zdraví. Vytvoříme moderní organizaci institucí pro veřejné zdraví, která bude skutečnou autoritou – „český Robert Koch-Institut“.