31 stran a hnutí, 14 důležitých témat. Jaké recepty kandidáti nabízejí Česku?

O čtrnácti tématech budou v České televizi hovořit představitelé stran kandidujících v podzimních sněmovních volbách. Kromě televizních pořadů Česká televize připravila také webový tematický speciál, pro který shromáždila postoje všech 31 stran a hnutí, a nabízí je přehledně na jednom místě.

Tematické oblasti jsou shodné s těmi, které se budou probírat ve 14 televizních předvolebních debatách. Již nyní si však můžete postoje všech stran porovnat na webu ČT24 - a to ve stručných shrnutích, která si lze pro přehlednost rozbalit přímo vedle sebe, nebo v podrobnějších vyjádřeních.
Stručná a delší vyjádření České televizi poskytly přímo kandidující subjekty a všechny dostaly k dispozici stejný maximální prostor.

Všechny programové teze lze třídit buď podle zvoleného tématu, nebo podle vybrané kandidující strany či hnutí.

Tematická aplikace je navíc rozcestníkem pro záznamy a články z předvolebních televizních pořadů. I ty bude možné přehledně procházet, a to opět podle zvoleného tématu či strany.

Deset politických subjektů, které ve volebním potenciálu získaly více než pět procent, pozve Česká televize do čtrnácti předvolebních debat. Startují v pátek 15. září na ČT24.

Lídři ostatních stran – těch, které mají volební potenciál menší než 5 procent – dostanou prostor v sobotním pořadu Politické spektrum na ČT24. Zároveň budou zástupci všech 31 kandidujících subjektů postupně zváni také do Událostí, komentářů.

Ve čtvrtek 19. října uzavře celý seriál Superdebata předsedů politických stran či celostátních lídrů.