Z Uherského Hradiště na světovou scénu. Střední uměleckoprůmyslová škola slaví 80 let

Na Střední uměleckoprůmyslové škole se studenti školí i v kresbě (zdroj: ČT24)

Osmdesáté výročí založení si připomíná Střední uměleckoprůmyslová škola (SUPŠ) v Uherském Hradišti. Kulaté narozeniny slaví ve velkém stylu: výstavou prací svých absolventů. Mnozí z nich se dokázali prosadit i daleko za hranicemi.

Zatímco v jedné místnosti Střední uměleckoprůmyslové školy zkoušejí spolužačky navrhnout a vyrobit pánskou obuv, ve velkém ateliéru je trpělivý model v kuželu světla terčem zájmu při hodině kresby.

„Každý se může vydat svým vlastním směrem ve volném umění. Na druhou stranu má v sobě naučené řemeslo, prostě si osvojuje základy řemesla a v oboru pak může fungovat dál,“ popsal ředitel SUPŠ v Uherském Hradišti Ivo Savara.

Studenti mají na co navazovat. Díla téměř osmdesáti nejúspěšnějších absolventů z osmdesátiletého fungování školy teď zaplnila nedalekou muzejní galerii. „Museli jsme pro tuto akci zrušit i naši stálou expozici, abychom ukázali co nejširší záběr,“ přiblížila kurátorka Galerie Slováckého muzea Milada Frolcová.

„Osvěžením naší výstavy je Tichá pošta, taková zajímavá fontánka od sochaře Zdeňka Šmída ze Zlína, která je možná netradiční ukázkou kinetického umění,“ vysvětlila Frolcová.

Začínali ve stejné škole, dnes je zná celý svět

Papežského dvorního sochaře Otmara Olivu výstava připomíná raným dílem Velký čtenář. „A tím pro nás je i zajímavější srovnání s pracemi jeho syna Ondřeje, který se vydal svou samostatnou cestou,“ uvedla Frolcová.

Na světové scéně se prosadil i Ivan Theimer, který po emigraci nejenže reprezentoval Francii na benátských bienále, ale jako jeden z mála umělců vyzdobil i Elysejský palác. Jeho Don Quijote bude spolu s dalšími díly výtvarníků z uherskohradišťské líhně talentů zdobit Galerii Slováckého muzea do ledna příštího roku.