Obhajovat se musela kvůli vytěžené suti. Starostku Chropyně soud zprostil viny

Starostku Chropyně Věru Sigmundovou (ČSSD) zprostil v pátek viny Okresní soud v Kroměříži. Čelila obžalobě z porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. Státní zástupce ji vinil z toho, že schválila proplacení faktury téměř na 1,1 milionu korun z rozpočtu města firmě, která rekonstruovala tenisové kurty, přestože neodvedla část smluvených prací. Týkaly se odvozu vytěžené suti. Starostce hrozilo až pětileté vězení. Podle soudu skutek popsaný v obžalobě ale není trestným činem. Rozsudek není pravomocný, obě strany si nechaly lhůtu pro případné odvolání.

Předmětem sporu byla faktura obsahující i částku 320 tisíc korun, kterou Sigmundová nechala v roce 2015 proplatit firmě Funny Sport z bankovního účtu města. Za ni měla firma zajistit odvoz suti, i když podle státního zástupce Radima Daňhela starostka věděla, že dělníci materiál neodvezli a část práce tedy neprovedli. Podle obžaloby tak neúčelně a nehospodárně nakládala s majetkem města. Žalobce navrhoval pro starostku peněžitý trest 50 tisíc korun, jako alternativu podmínku na dva až tři roky.

Podle Sigmundové ale pracovníci při opravě kurtů před čtyřmi lety vytěžili víc suti, než bylo v projektu. Firma v roce 2016 městu oznámila, že část vytěženého materiálu zůstane na místě, uvedla. Radnice v témže roce stavbu reklamovala, hlavně kvůli nekvalitnímu povrchu obou kurtů. „Zatímco jsem dovozoval, že starostka o neodvezení suti věděla, verdikt soudu je, že o tom nevěděla,“ řekl Daňhel. 

Skutek popsaný v obžalobě se podle soudce Romana Kafky z valné části stal. „Byla proplacena část díla, které nebylo vykonáno. Nicméně informace, které byly podávány městu, odpovědným osobám i starostce v listopadu 2015, což je rozhodné datum pro posouzení trestnosti jejího jednání, byly takové, že jak starostka, tak i jiné odpovědné osoby, například z investičního odboru Chropyně, nedisponovaly touto informací. V dobré víře nechaly předmětnou fakturu proplatit,“ řekl Kafka.

Součástí reklamace byl podle starostky i odvoz suti vytěžené nad rámec rozpočtu stavby. Hřiště se poté několikrát znovu upravovala a suť z nich zmizela. Obhájkyně Sigmundové navrhla, aby její klientka byla zproštěna obžaloby. Starostka Chropyně proces považuje za účelový a politicky motivovaný, zprošťující rozsudek považuje za úspěch.

Sigmundová tvrdila, že věcnou a faktickou správnost faktur kontrolují na základě organizačního řádu městského úřadu vedoucí odborů a pověření referenti. Kontrolují podle ní také to, zda byly fakturované práce udělány. Pod faktury nad 50 tisíc korun připojuje starostka svůj podpis.

Starostka nestála u soudu poprvé

V červnu kroměřížský okresní soud nepravomocně zprostil Sigmundovou a tajemníky chropyňského městského úřadu obžaloby z nezákonného uzavírání dohod na provedení práce. Všem hrozilo až pět let vězení, vinu popírali. Podle žalobce uzavírali tajemníci se starostkou v letech 2015 a 2016 dohody o provedení práce na činnosti, které měla ze zákona vykonávat v rámci své funkce.

Týkalo se to hlavně zpracování dokumentů strategického rozvoje města a regionu. Za to podle žalobce pobírala peníze navíc. Škoda způsobená městu činila podle něj 99 tisíc korun. Případem by se měl po odvolání státního zástupce zabývat krajský soud.